-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εξοπλισμός (Κοινής Χρήσης) Τμήματος Ιατρικής (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Τμήμα Ιατρικής

30.10.2020

Εξοπλισμός (Κοινής Χρήσης) Τμήματος Ιατικής  (ΕΣΠΑ 2007-2013)

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 το Τμήμα Ιατρικής, ΠΘ παρέλαβε τον κάτωθι, κοινής χρήσης, εξοπλισμό:

  1. Σύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής ανάλυσης εικόνων,

  2. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC)

  3. Σύστημα μικροσκοπίου φθορισμού FISH

  4. Σαρωτή μικροσυστοιχιών

Ο εξοπλισμός με αύξων αριθμό 1, 2 & 3 βρίσκεται στο Εργ. Βιοχημείας και ο εξοπλισμός με αύξων αριθμό 4 βρίσκεται στο Εργ. Παθολογικής Ανατομικής.

Με την υπ. αριθμ. 6102/31.12.2013 επιστολή του Προέδρου του Τμ. Ιατρικής Καθ. Ι. Στεφανίδη, υπεύθυνοι συνεννόησης για την κοινή χρήση του άνωθεν εξοπλισμού έχουν οριστεί οι κ.κ.:
· Δρ. Εμμανουηλ. Βενιέρης, για το όργανο 1
· Επικ. Καθ. Aνδρεας Τσακάλωφ, για το όργανο 2
· Επικ. Καθ. Ηλίας Μυλωνής, για το όργανο 3
· Επικ. Καθ. Μαρία Σαμαρά, για το όργανο 4
 
Από τη Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας