-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σημαντικές Πληροφορίες Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Τμήμα Ιατρικής

22.09.2023

 

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Εγγραφές Πρωτοετών Ακαδ. Έτους 2023-2024

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Βιομετρία" για την διεξαγωγή διδακτικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτους 2023-2024

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο "Ιατρική Υπολογιστική Στατιστική και Βιοπληροφορική" για την διεξαγωγή διδακτικού έργου στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτους 2023-2024

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιομαθηματικών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2ο Ιπποκράτειο Ιατρικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Τμήμα Ιατρικής

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου  2023 [28.08.2023 - 29.09.2023]

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ριας Εργαστηρίου Βιομαθηματικών του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 1 Θέση στο Τμήμα Ιατρικής

 

 

 

Καθορισμός διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβασης της Χάγης

Θέματα Ηθικής Συμπεριφοράς, Παρενόχλησης, Εκφοβισμού και Ισότητας

Οδηγίες Προστασίας από τον COVID-19

e- Υπηρεσίες

Βιβλιοθήκη: υποστήριξη αναγνωστών με εντυποαναπηρία & αναπηρίες