-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οδηγίες Προστασίας από τον COVID-19

Τμήμα Ιατρικής

05.10.2020

 

Οδηγίες Προστασίας από τον COVID-19 pdf

Πληροφορίες για τη λοίμωξη COVID-19(www.eody.gov.gr)

ΧΡΗΣΙΜΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υγιεινή χεριών

 

Video1 (ΕΕΣ):https://www.youtube.com/watch?v=3gVq0knGGkA

 

Video 2 (NHS):https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI&t=6s

Οδηγίες Χρήσης Μάσκας

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGmBlz0o5cM&ab_channel=Nutrimedical%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE