-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αξιολόγηση Τμήματος Ιατρικής - Έντυπα

Τμήμα Ιατρικής

24.05.2021

 

 Επικοινωνία:

Γραμματειακή υποστήριξη:

κα Δεληζήση Ευτυχία, τη. 241 0 68  5684  email: delizisi@uth.gr

Τεχνική υποστήριξη:

κ. Καλφούντζος Κων/νος, τηλ. 241 0 68  5733 email: konkalf@uth.gr

 Βιβλιομετρικά χαρακτηριστικά Ιατρικών Σχολών

Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ.

 

Εκθέσεις Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής

Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης ακ. έτους 2018-2019

  1.  Έκθεση 2018-2019
  2. Παράρτημα 2018-2019

Ετήσια έκθεση - Απολογισμός ακ. έτους 2017-2018

  1. Έκθεση 2017-2018
  2. Παράρτημα 2017-2018
  3. Παρουσίαση 2017-2018

Ετήσια έκθεση - Απολογισμός ακ. έτους 2016-2017

Ετήσια έκθεση - Απολογισμός ακ. έτους 2015-2016

4ετής Έκθεση Αξιολόγησης (2009-2013)  -

Πίνακας Δημοσιεύσεων ( 2010-2013)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής - 2014-2015 (πίνακες και παραρτήματα)

Έκθεση ΑυτοΑξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής - Οκτώβριος 2014

Έπικαιροποημένα Στοιχεία Τήματος Ιατρικής στα πλαίσια Εξωτερικής Αξιολόγησης - Φεβρουάριος 2011

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής - Φεβρουάριος 2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής - ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2009-2010 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2009-2010 

 

ΕΝΤΥΠΑ

  1. Απογραφικό δελτίο συγγραφικής & ερευνητικής δραστηριότητας
  2. Απογραφικό δελτίο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  3. Απογραφικό δελτίο Διδακτορικού Διπλώματος
  4. Ερωτηματολόγιο δοκιμαστικού μαθήματος