-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

16.11.2016

ΠΟΛΗ Λάρισα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παράρτημα Τμήματος Ιατρικής
Βιόπολις - Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2410 685740-41
FAX 2410 685510

E-MAIL

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

libmed@lib.uth.gr

www.lib.uth.gr

ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ