-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής

21.03.2022

 

 

 

 Επικοινωνία:

Βικτωρία Παπαχατζοπούλου 

Τηλ Επικ: +30 2410 685702

Φαξ: +30 2410 685547

Email. gmed-didaktorika@uth.gr