-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

17.07.2020

Επιτυχόντες Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Ιατρικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Ημερομηνίες αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένου (pdf file)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης  σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου Σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίλου σπουδών.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2ος ΟΡΟΦΟΣ Κα ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΕΛΕΝΗ) Ή ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-2ος ΟΡΟΦΟΣ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΒΙΟΠΟΛΙΣ Τ.Κ. 41500 ΛΑΡΙΣΑ

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.

Αναλυτικά η ύλη για τα μαθήματα είναι:

  1. Βιολογία
  2. Γενική Μορφολογία
  3. Ιατρική Φυσική

Δειτε το ΦΕΚ  - 02/07/2015 (pdf file)

Δείτε το ΦΕΚ - 16/12/2013 (pdf file)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

 

 Επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερες Πληροφορίες: κα Μπομπόλα Ελένη, τηλ. επικ. 2410 685592, Εmail: bobola@med.uth.gr