-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Τμήματος Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

21.12.2020

Για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών

Η Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών διατριβών του Τμήματος Ιατρικής συγκροτήθηκε κατά την 4η/16-12-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από τους κ.κ.:

·      Αλέξανδρος Δαπόντε, Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας  (ως Πρόεδρος)

·     Μάρκος Σγάντζος, Αναπλ. Καθηγητής Ανατομίας-Ιστορίας της Ιατρικής

·    Άννα Βασιλάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

 

Δείτε το έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Σχετικά έγγραφα:

- Αίτηση εξέτασης πρότασης. doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Ερευνητή.doc

- Υπεύθυνη Δήλωση Επιβλέποντα.doc