-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τμήμα Ιατρικής

04.06.2015

 

 

21ο Επιστημονικό Συνέδριο  Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (21ο Ε.Σ.Φ.Ι.Ε.)  και  9ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ -  Πρωτιές για τους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η παρουσία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήταν πιο δυναμική από ποτέ με 130 συμμετέχοντες, 6 στρογγυλές τράπεζες και πλήθος ελεύθερων εργασιών και e-posters.

Η επιβράβευση των κόπων μηνών και η αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των εργασιών των συμμετεχόντων απο Τμήμα ήρθε με τα 3 βραβεία που απέσπασαν. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης το πρώτο βραβείο μοιράστηκαν δύο εργασίες που ισοψήφησαν.

Η εργασία των Ράπτη Δ., Μοσχονά Ε., Σαμαρά Μ., Παπαθανασίου Μ., Παπαχαραλάμπους Κ., Ιωακείμ Σ., Κουκούλη Γ. με θέμα «Μελέτη πολυμορφισμών επιδιορθωτικών ενζύμων σε ασθενείς με καρκίνο μαστού»και η εργασία των Μπέλτσιου Ε., Ογρότη Ι., Μπέγα Η., Φάκα Κ., Μπονώτη Κ., Ασπροδίνη Ε. με θέμα «Παρακολούθηση στάθμης κλοζαπίμης με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια- συσχέτιση με χορηγούμενη δόση και κλινικά ευρήματα».

Το βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης απέσπασε η εργασία των Ελευθεριάδη Θ., Πίσσα Γ., Βιτωράτου Δ-Η., Μαρίνου Μ., Σαμαρά Α., Στεφανίδη Ι. με θέμα «Μειωμένη επίκτητη ανοσιακή απάντηση ως αποτέλεσμα της αύξησης της 2,3-διοξυγενάσης της ινδολεαμίνης σε μονοκύτταρα αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με φλεγμονή».