-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τμήμα Ιατρικής

04.04.2019

                                                                                                  

Μέτρηση του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος των Ιατρικών Σχολών της Χώρας

 

Αγαπητοί φοιτητές,

 Το DREEM (Dundee Ready Education Environment Measure) θεωρείται διεθνώς το πιο έγκυρο εργαλείο μέτρησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μιας σχολής υγείας, όπως το αντιλαμβάνονται οι φοιτητές της (Medline). Η αξία του εργαλείου βρίσκεται στο ότι «Εάν δεν μετρήσουμε κάτι, δεν υπάρχει τρόπος να το βελτιώσουμε». «When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it. To measure is to know. If you can not measure it, you can not improve it», (Lord Kelvin - Sir William Thomson)

 Ο Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Εκπαίδευσης, κ. Γ. Δημολιάτης, μετέφρασε στα ελληνικά και επικύρωσε το εργαλείο μέτρησης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος DREEM, το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:   

 https://docs.google.com/forms/d/1G2RS0js1ehUJuFH_heeL3ZNDhhs4xcoc9F5y_aB-9lQ/viewform

 Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα αμέσως στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1G2RS0js1ehUJuFH_heeL3ZNDhhs4xcoc9F5y_aB-9lQ/viewanalytics.

Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερο σημαντικά και έχουν ενδιαφέρον τόσο για τους φοιτητές όσο και για τις Σχολές. Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσα να συμμετάσχετε στην έρευνα και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το DREEM:

Πώς χρησιμοποιείται: http://www.mednet.gr/archives/2010-3/509per.html

Επικύρωση στα ελληνικά: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7661680/PubDimoliatis/E/_IE_DREEM_Gr_Validation_EfH_2010.pdf.

Medline: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DREEM

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 Αθανάσιος Γιαννούκας, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής