-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ -ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ- ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Ιατρικής

05.10.2015


  

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  

Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία 

από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ M.D., Dr Med (LMU Munich) F.C.O.G. (S.A.)

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ -ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ- ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟ-ΓΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων ( Union Européenne des Medécins Spécialistes UEMS) και συγκεκριμένα από τον Τομέα Μαιευτικής και Γυναικολογίας (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG). 

 

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Διευθυντής Αν.Καθηγητής Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε, M.D., Dr Med (LMU Munich) F.C.O.G. (S.A.) αξιολογήθηκε πρόσφατα επιτυχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων ( Union Européenne des Medécins Spécialistes UEMS) και συγκεκριμένα από τον Τομέα Μαιευτικής και Γυναικολογίας (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG). Η Κλινική έτυχε της πιστοποίησης (accreditation), η οποία την αναγνωρίζει ως Κέντρο εκπαίδευσης ειδικευομένων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα έτη 2015-2019 με δυνατότητα παράτασης μέχρι το 2022 με βάση την ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών αλλά κυρίως την εκπαίδευση των Ειδικευομένων.

 

Η αξιολόγηση έγινε από ειδική Επιτροπή Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων – Καθηγητών, κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης από το Διευθυντή της Κλινικής Αν.Καθηγητή Αλέξανδρο Ι. Δαπόντε.

Η Επιτροπή επισκέφθηκε την Κλινική στις 22 Ιουνίου 2015. Αξιολόγησε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κλινικής, το φάσμα των γυναικολογικών χειρουργείων και την ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στη Μαιευτική-Γυναικολογία και στις υποειδικότητες της σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Κατέληξε σε ομόφωνη θετική  εισήγηση και ένα επαινετικό πόρισμα για τη λειτουργία της Κλινικής που έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του EBCOG κατά τη συνεδρίαση του αρχές  Σεπτεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες.

 O Διευθυντής της Κλινικής δήλωσε ότι αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για την αναγνώριση αυτή, η οποία αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών όλου του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού της Κλινικής. Συνεχίζοντας ευχαρίστησε θερμά το Τμήμα Ιατρικής και τον Πρόεδρο Ιωάννη Στεφανίδη Καθηγητή Νεφρολογίας, το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και το σύνολο των συναδέλφων Μελών ΔΕΠ και ΕΣΥ για την υποστήριξη προς την Κλινική, η οποία συνέβαλε στην καλύτερη οργάνωση της και λειτουργία της, ώστε να τύχει της διεθνούς αυτής αναγνώρισης.

Πρέπει να τονισθεί ότι η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αν και η νεότερη από τις Πανεπιστημιακές Κλινικές Περιφερικών Πανεπιστημίων, είναι η μόνη από τα περιφερειακά Πανεπιστήμια, που έτυχε της αναγνώρισης αυτής και η τέταρτη πανελλαδικά (προηγήθηκαν Πανεπιστημιακές Κλινικές με μακρά ιστορία στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αλεξάνδρα, Αρεταίειο Αθηνών και Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης).  

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι  εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και παρέχει τριτοβάθμια περίθαλψη στους περίπου 1000000 κατοίκους της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας.

Έχει ανεπτυγμένες δύο πτέρυγες Μαιευτικής (Παθολογία της Κυήσεως – Λεχωΐδων), μία πτέρυγα Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας και την πτέρυγα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Στο Γυναικολογικό Τμήμα πραγματοποιούνται πάνω από 2000 επεμβάσεις ετησίως συμπεριλαμβανομένων όλων των επεμβάσεων της Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Το Μαιευτήριο της Πανεπιστημιακής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής διαθέτει 5 Αίθουσες Τοκετών, 1 Αίθουσα Ειδικών Τοκετών, και 1 Μαιευτικό Χειρουργείο και διενεργούνται περίπου 1600 τοκετοί το χρόνο. Το Μαιευτήριο διαθέτει σύγχρονες Αίθουσες Τοκετών και Μαιευτικά Χειρουργεία για φυσιολογικούς τοκετούς και καισαρικές τομές. Τα νεογνά που χρήζουν ειδικής φροντίδας λόγω πρόωρου τοκετού ή άλλων ιατρικών καταστάσεων αντιμετωπίζονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Νεογνολογικό Τμήμα).

Στην Κλινική, αντιμετωπίζονται περιστατικά με προβλήματα υγείας της γυναίκας, που εντάσσονται στην κλασσική Μαιευτική και Γυναικολογία καθώς επίσης και:

- Γυναικολογικής Ογκολογίας

- Εμβρυομητρικής Ιατρικής, εξειδικευμένα προβλήματα κύησης υψηλού κινδύνου,

- Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Υπογονιμότητας,

- Ουρογυναικολογίας


Η Κλινική περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαστήρια:
 

- Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Σκοπός της μονάδας αυτής είναι να βοηθήσει τα ζευγάρια με προβλήματα υπογονιμότητας να τα αντιμετωπίσουν με τις πλέον πρωτοποριακές μεθόδους και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυσης, εξωσωματικής γονιμοποίησης, ICSI) με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

- Ερευνητικό Εργαστήριο (Κτίριο Μ), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
- Ερευνητικό Εργαστήριο Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Τομέα ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ (Κτίριο Α 14), Ιατρική Σχολή Λάρισας
 

Επίσης στην Κλινική λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μονοετούς φοίτησης με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής».

 

 

 

Με εκτίμηση

Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε 

M.D.(Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)

Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

daponte@med.uth.gr,   dapontea@otenet.gr