-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ -2017

Τμήμα Ιατρικής

09.05.2022

 

 Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προτάσεων του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ - 2017

 

 Η 8η  Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στις 05.07.2017 επικύρωσε το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων ΕΛΚΕ, για τη χρηματοδότηση δύο (2) ερευνητικών προτάσεων με τα ποσά των 4000 € και 2000 € από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ.

1.Τη πρώτη  θέση λαμβάνει η ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης του οξειδωτικού στρες στη λειτουργία των κεντροσωμάτων σε νεαρά και γηρασμένα ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα», με επιστημονικό υπεύθυνο την Επίκ. Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας Βαρβάρα Τραχανά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 4000 €.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω ερευνητικού έργου ανακοινώθηκαν στο SFRR-E 2019 Annual Meeting "Redox Homeostasis: From Signaling to Damage” 19-21 June 2019, Ferrara, Italy με τίτλο:  
"Gadd45a is involved in oxidative stress response and senescence onset in human mesenchymal stem cells" by Goutas, A., Fotiadis, Z., Telligianidou, A., Nikolopouloum, A., Trachana, V. (*corresponding author). 
 
Ο Yποψ. Διδάκτωρ Ανδ. Γούτας, που παρουσίασε την εργασία, έλαβε travel award για την συμμετοχή του στο συνέδριο ενώ η αναρτημένη ανακοίνωση επιλέχθηκε και για προφορική παρουσίαση.

Παραθέτεται το link των περιλήψεων του συνεδρίου:
https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/139/suppl/S1   

Abstracts-of-poster-presenters-in-alphabetical-s 2019 Free-Radical-Biology-a. pdf                                                                  

2. Τη  δεύτερη θέση λαμβάνει η ερευνητική πρόταση με τίτλο «Επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου ακυλομεταφοράση της 1-ακυλο-3- φωσφορικής γλυκερόλης-2 (AGPAT-2) από την υποξία και η σημασία της στη λιπογένεση και επιβίωση κυττάρων ηπατοκαρκινώματος» με επιστημονικό υπεύθυνο την Αναπλ. Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας Ευφροσύνης Παρασκευά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των  2000 €.

δημοσιέυσεις που προέκυψαν:

Mylonis et al Cells 2019  

Triantafyllou et al BBA 2018   

Triantafyllou et al HYpoxia 2019