-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ -2019

Τμήμα Ιατρικής

19.04.2021

 

 

 

Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προτάσεων του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ - 2019

 

 

Η 1η  Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στις 18.09.2019 επικύρωσε το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων ΕΛΚΕ, για τη χρηματοδότηση μίας (1) ερευνητικής πρότασης με το ποσο των 3000 €.

Τη χρηματοδότηση λαμβάνει η ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Μελέτη νέων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του HIF-2α και ο ρόλος τους στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας Παναγιώτη Λιάκο.