-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ 2014

Τμήμα Ιατρικής

19.04.2021

 

Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προτάσεων του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ – 2014-2015

 Η 4η /2014 Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στις 19.03.2014 επικύρωσε το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων ΕΛΚΕ, για τη χρηματοδότηση μιας (1) ερευνητικής πρότασης με το ποσό των 7000 € από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ. 

 Η πρόταση  που διακρίθηκε έχει ως επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής Χημείας Ανδρέα Τσακάλωφ και ο τίτλος της είναι: «Βελτιστοποίηση, επικύρωση και εφαρμογή νέας μεθοδολογίας ποσοτικού προσδιορισμού 25-υδροξυβιταμινών D3/D2 για την αξιόπιστη εκτίμηση κατάστασης της βιταμίνης D στον άνθρωπο».».

Από την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος προέκυψε μια δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences

Volume 1043, 1 February 2017, Pages 219-227 

«On-line SPE sample treatment as a tool for method automatization and detection limits reduction: Quantification of 25-hydroxyvitamin D3/D2» 

Palaiogiannis, D.a, Bekou, E.a,c, Pazaitou-Panayiotou, K.b, Samanidou, V.c, Tsakalof, Α*

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27756628

 

Προέκυψαν επίσης 4 ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 1.            Ανδρέας Τσακάλωφ «ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D”, Θεματική ημερίδα “Βιοχημεία & Υγεία: Από το κύτταρο στη θεραπεία”, 5 Μαΐου 2017, Λαρισα

 2.            Χρήστος Κρητικός, Καλλιόπη Παζαΐτου-Παναγιώτου, Βικτωρία Σαμανίδου, Ανδρέας Τσακάλωφ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ LIAISON ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ON-LINE SPE UHPLC-DAD» 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 2-4 Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.

 3.            Διβάνογλου Ναταλία, Κομνηνού Δέσποινα, Στέα Ελένη, Αργυρίου Aναγνώστης, Παπατζήκας Γρηγόριος, Τσακάλωφ Ανδρέας, Παζαϊτου Καλλιόπη, Γεωργάκης Μάριος, Πετρίδου Ελένη «ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ (VDR) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (VELESTINO STUDY), 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 2-4 Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.

 4.            Δημήτριος Παλαιογιάννης, Ευαγγελία Μπέκου, Καλλιόπη Παζαΐτου-Παναγιώτου, Βικτωρία Σαμανίδου, Ανδρέας Τσακάλωφ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 25-ΥΔΡΟΞY ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ D3/D2  ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ Ή ΟΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ON-LINE SPE-UHPLC-DAD ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΓΧΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (500 μL) ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ», 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, 2-4 Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.