-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ -2015

Τμήμα Ιατρικής

09.05.2022

 

 Χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ -2015

 Η 13η  Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στις 23.07.2015 επικύρωσε το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων ΕΛΚΕ, για τη χρηματοδότηση δύο (2) ερευνητικών προτάσεων με τα ποσά των 7500 € και 4500 € από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ.  

1.Τη πρώτη  θέση λαμβάνει η ερευνητική πρόταση με τίτλο: «Διερεύνηση της στόχευσης της λειτουργίας του mTOR για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης των επιθετικών μορφών καρκίνου του θυρεοειδούς», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Φαρμακολογίας Κωνσταντίνο Δήμα, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 7500 €.

Τα ερευνητική αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:

  1. Kotsoni, M. Tsesmelis, C. Tsimplouli, E. Sereti, N. Sakellaridis, A. Tsezou, K. Dimas. 2016. Targeting mTOR complexes and ribosomal s6 kinases for the development of novel therapies for thyroid cancer.  67o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, 25-27 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα. Dimas et al 2016 pdf
  2. Milošević Z, Banković J, Dinić J, Tsimplouli C, Sereti E, Dragoj M, Paunović V, Milovanović Z, Stepanović M, Tanić N, Dimas K, Pešić M. 2018. Potential of the dual mTOR kinase inhibitor AZD2014 to overcome paclitaxel resistance in anaplastic thyroid carcinoma. Cellular Oncology, 41(4):  409–426 :doi: 10.1007/s13402-018-0380-x.

 

2.Τη  δεύτερη θέση λαμβάνει η ερευνητική πρόταση με τίτλο «Η επίδραση της ενεργοποίησης της κινάσης GCN2 σε ανθρώπινα σπειραματικά ενδοθηλιακά κύτταρα σε περιβάλλον φυσιολογικής και υψηλής γλυκόζης» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Νεφρολογίας Θεόδωρο Ελευθεριάδη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 4.500  (1500 ευρώ από το αποθεματικό ΕΛΚΕ και 3000 ευρώ από τη χορηγία του Συνεταιρισμού ΘΕΣ ΓΑΛΑ στο Τμήμα).

 Τα ερευνητική αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:

  IUN-GCN2K and DN published.pdf