-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τιμητική Διάκριση - Διαπίστευση της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (Union Européenne des Medécins Spécialistes – UEMS) και συγκεκριμένα από τον Τομέα Μαιευτικής και Γυναικολογίας (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG).

Τμήμα Ιατρικής

17.05.2021

                             

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία

από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)

 

Διευθυντής: Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ M.D., Dr Med (LMU Munich) F.C.O.G. (S.A.)

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ -ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ- ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟ-ΓΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (Union Européenne des Medécins SpécialistesUEMS) και συγκεκριμένα από τον Τομέα Μαιευτικής και Γυναικολογίας (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG).

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αξιολογήθηκε πρόσφατα επιτυχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (Union Européenne des Medécins Spécialistes –UEMS) και συγκεκριμένα από τον Τομέα Μαιευτικής και Γυναικολογίας (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG). Η Κλινική έτυχε της πιστοποίησης (accreditation), η οποία την αναγνωρίζει ως Κέντρο εκπαίδευσης ειδικευομένων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Η αξιολόγηση έγινε από ειδική επιτροπή Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων – Καθηγητών, κατόπιν υποβολής αίτησης από το Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Ι. Δαπόντε. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών όλου του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού της Κλινικής.

  

Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε 

M.D. (Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)

Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας