-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρηματοδότηση Ερευνητικής Πρότασης του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την κατανομή του αποθεματικού του ΕΛΚΕ -2020

Τμήμα Ιατρικής

19.04.2021

 

Η 2η  Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στις 21.10.2020 επικύρωσε το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων ΕΛΚΕ, για τη χρηματοδότηση δύο (2) ερευνητικών προτάσεων με το ποσό των 4000 €, εκάστη, λόγω ισοψηφίας.

Τη χρηματοδότηση έλαβαν οι ερευνητικές προτάσεις με τίτλο:
1) "Μελέτη μοριακών βιοδεικτών σε κυτταρολογία ούρων με τεχνική υγρής  φάσης  THIN PREP συγκριτικά με την κυστεοσκόπηση στα πλαίσια  παρακολούθησης ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης" της κ. Μαρίας Σαμαρά, Επικ. Καθηγήτριας  Παθολογικής Ανατομικής με έμφαση στη Μοριακή Ιστοπαθολογία
2) "Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση όγκων εγκεφάλου με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης και ανάπτυξη λογισμικού διαφορικής διάγνωσης με χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης" του κ. Χρυσοβαλάντη- Ιωάννη Τσούγκου, Αν. Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής