-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΟΡΘΟΥ» - Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Τμήμα Ιατρικής

09.05.2018

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Χειρουργική Παχέος Εντέρου – Ορθού» (Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Τζοβάρας) φιλοξενήθηκαν πρόσφατα δύο διεθνώς διακεκριμένοι Καθηγητές στον τομέα της Χειρουργικής του Παχέος Εντέρου και του Ορθού.

            Συγκεκριμένα, στις 13 Απριλίου ο Prof Paris Tekkis, Royal Marsden Hospital, Imperial College, London παρουσίασε τις νεότερες απόψεις για την αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του ορθού καθώς και τη στρατηγική της αντιμετώπισης των υποτροπών, ενώ στις 28 Απριλίου ο Prof Albert Wolthuis, University Hospital of Leuven, Belgium παρουσίασε όλες τις λεπτομέρειες του TaTME, μίας νέας λαπαροενδοσκοπικής τεχνικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού, τεχνική στην οποία το τμήμα του πρωτοπορεί.

            Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξαιρετικές παρουσιάσεις, συνοδευόμενες από εντυπωσιακά αντίστοιχα βίντεο από επιστήμονες που βρίσκονται στην πρωτοπορία των θεμάτων που  ανέπτυξαν, αλλά και να συζητήσουν μαζί τους και να μοιραστούν την εμπειρία τους. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή δύο Καθηγητών της αλλοδαπής αυτού του επιπέδου στο ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου – Ορθού» αποτελεί τιμή για το Τμήμα Ιατρικής του Π.Θ. που, με τον τρόπο αυτό, συμβάλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων μεταπτυχιακών σπουδών στην ελληνική χειρουργική κοινότητα.

Φώτο (pdf file)