-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών DUO-Korea 2021

Τμήμα Ιατρικής

06.04.2021

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από 05 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου 2021

Περισσοτερα

Υποτροφίες Ρουμανίας σε Αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη τη ΕΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Τμήμα Ιατρικής

12.01.2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων ορίζεται η 5η Μάϊου 2021

Περισσοτερα