-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αίγυπτος - Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές

Τμήμα Ιατρικής

22.09.2022

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022

Περισσοτερα

Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

Τμήμα Ιατρικής

13.09.2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15/10/2022

Περισσοτερα

Ανάρτηση Προκήρυξης Επιλογής Υποτρόφων από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά

Τμήμα Ιατρικής

08.09.2022

Από δευτέρα 10 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Περισσοτερα

Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Τμήμα Ιατρικής

25.05.2022

Αιτήσεις και δικαιολογητικά από 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2022

Περισσοτερα