Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ -> Σοφία Μπονάνου

Πρώην Μέλη ΔΕΠ

, 2007

Πρώην Μέλη ΔΕΠ
Σοφία Μπονάνου
Αν. Καθηγήτρια Βιοχημείας
Πρώην Διευθύντρια Εργαστηρίου