Αρχική -> Κλινικό έργο

Κλινικό Έργο

, 2007


  • Τα τελευταία δύο έτη λειτουργεί με ευθύνη του Επικ. Καθ. Π. Λιάκου Βιοχημικό Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών (Τηλ. 2410 685576) στο οποίο γίνεται ανάλυση με ανοσοαποτύπωση των ολιγοκλωνικών αντισωμάτων στον ορό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών για διαφορική διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας.
  • Ο Επικ. Καθ. Α. Τσακάλωφ είναι εγκατεστημένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Λάρισας για παροχή έργου στα πλαίσια λειτουργίας της Μονάδας Χημείας και Τοξικολογίας του  Εργαστηρίου Επιδημιολογίας και Υγιεινής.