Αρχική -> Επικοινωνία

Επικοινωνία

, 2007Γραμματεία:
Ευαγγελία Νούσιου  (αναπληρώτρια:  Αικατερίνη Γκονέλα)
Τηλ.: 2410 685713
Fax:  2410 685545
e-mail: enousiou@med.uth.gr (gonela@uth.gr)

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εργαστήριο Βιοχημείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΒΙΟΠΟΛΙΣ
Λάρισα 41110

Κοινό Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοχημείας:
Τηλ. 2410 685583

Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας:
Τηλ. 2410 685584

Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσίων – Βιοχημικών Αναλύσεων (Υπευθ. Π. Λιάκος):
Τηλ. 2410 685576