Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ -> Γεώργιος Σίμος (Διευθυντής)

Μέλη ΔΕΠ

, 2007

Γεώργιος Σίμος
Καθηγητής Βιοχημείας
Διευθυντής Εργαστηρίου
Τηλ. 2410 685723
e-mail: simos@med.uth.gr

Εκπαίδευση:

 • 1981, B.Sc. Βιοχημεία, Πανεπιστήμιο Sussex.
 • 1984, Πτυχίο Χημείας,  Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.     
 • 1990, Διδακτορικό Δίπλωμα, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.
 • 1990-1995, Μεταδιδακτορική  Έρευνα, Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας, Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL), Χαϊδελβέργη, Γερμανία,
 • 1996-2000, Εκπόνηση Υφηγεσίας, Κέντρο Βιοχημείας (BZH), Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Μοριακοί μηχανισμοί της κυτταρικής απόκρισης στην υποξία με έμφαση τη ρύθμιση και λειτουργία του ανθρώπινου μεταγραφικού παράγοντα που επάγεται από την υποξία HIF-1 (Hypoxia Inducible Factor 1).
 • O ρόλος του HIF-1 στη ρύθμιση του μεταβολισμού και την καρκινογένεση στα κύτταρα του ήπατος, ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών ουσιών με αντικαρκινική δράση.
 • Ομοιοστασία του σιδήρου με έμφαση τη μελέτη της ηπατικής ορμόνης ηπατιδίνη (hepcidin).
 • Mηχανισμοί πυρηνο-κυτταροπλασματικής μεταφοράς με έμφαση στη μελέτη της βιογένεσης, μεταφοράς και αμινοακυλίωσης του tRNA.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

 • Συμμετοχή στη διδασκαλία των εξαμηνιαίων μαθημάτων «Βιοχημεία Ι» (υπεύθυνος μαθήματος), «Βιοχημεία ΙΙ» και του μαθήματος επιλογής «Κλινική Βιοχημεία» στα Β’, Γ’ και  Δ’ εξάμηνα των φοιτητών Ιατρικής, αντίστοιχα.
 • Συνδιδάσκων του μαθήματος «Κυτταρική Σηματοδότηση και Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής».
 • Ερευνητικό έργο με 68 δημοσιευμένες εργασίες:  58 πρωτότυπες,  7 ανασκοπήσεις και 3 κεφάλαια σε βιβλία με συνολικό συντελεστή επιρροής (impact factor) 418, συνολικά 2.620 βιβλιογραφικές αναφορές  και h-index: 28 (Οκτώβριος 2012).

Βραβεία και διακρίσεις

 • Υποτροφία του Ιδρύματος Ε. Βενιζέλου-Σκυλίτση για τετραετείς σπουδές στη Μ. Βρετανία (1977-1981).
 • Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ) (1990-1992).
 • Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος BIOMED Ι (1993-1994)
 • Απονομή της «Υφηγεσίας στη Βιοχημεία» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (11.12.2003).
 • Απονομή Βραβείου Διακεκριμένου Ερευνητή 2011 στη γνωστική περιοχή των Θετικών Επιστημών από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Mylonis I, Sembongi H, Befani C, Liakos P, Siniossoglou S and G. Simos (2012) Triglyceride accumulation under hypoxia involves HIF-1-dependent regulation of lipin 1. Journal of Cell Science 125, 3485.

Papadakis A, Paraskeva E, Peidis P, Muaddi H, Li S, Raptis L, Pantopoulos K, Simos G and A Koromilas (2010) eIF2α kinase PKR modulates the hypoxic response by Stat3-dependent transcriptional suppression of HIF-1α. Cancer Research 70, 7820.

Karanasios E and G Simos (2010) Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins. FEBS Letters 584, 3842.

Kalousi A., Mylonis I., Politou A., Chachami G., Paraskeva E., and G. Simos (2010)Casein kinase 1 regulates human hypoxia-inducible factor HIF-1. Journal of Cell Science 123, 2976-86.

Mylonis Ι., Lakka A., Tsakalof A. and G. Simos (2010). The dietary flavonoid kaempferol effectively inhibits HIF-1 activity and hepatoma cancer cell viability under hypoxic conditions.Biochemical and Biophysical Research Communications 398, 74-8.

Chachami G., Paraskeva E., Mingot J.-M., Braliou G.G., Görlich D. and G. Simos (2009) Transport of hypoxia-inducible factor HIF-1α into the nucleus involves importins 4 and 7. Biochemical and Biophysical Research Communications 390, 235-240.

Mylonis I., Chachami G., Paraskeva E. and G. Simos (2008) Atypical CRM1-dependent nuclear export signal mediates regulation of hypoxia-inducible factor-1alpha by MAPK. Journal of Biological Chemistry 283, 27620-27627.

Braliou G.G., Verga Falzacappa M.V., Chachami G., Casanovas G., Muckenthaler M.U. and G. Simos (2008) 2-Oxoglutarate-dependent oxygenases control hepcidin gene expression. Journal of Hepatology 48, 801-810.

Karanasios E., Boleti H., and G. Simos. (2008) Incorporation of the Arc1p tRNA-binding domain to the catalytic core of MetRS can functionally replace the yeast Arc1p/MetRS complex. Journal of Molecular Biology 381, 763-771.

Karanasios E., Simader H., Panayotou G., Suck D. and G. Simos. (2007) Molecular determinants of the yeast Arc1p/aminoacyl-tRNA synthetase complex assembly. Journal of Molecular Biology 374, 1077-1090.

Mylonis I., Chachami G., Samiotaki M., Panayotou G., Paraskeva E., Kalousi A., Georgatsou E., Bonanou S. and G. Simos (2006) Identification of MAPK phosphorylation sites and their role in the localization and activity of Hypoxia-Inducible Factor 1α. Journal of Biological Chemistry. 281, 33095-33106.

Braliou G.G., Venieris E., Kalousi A. and G. Simos (2006) Reconstitution of human hypoxia inducible factor HIF-1 in yeast cells: a simple in vivo system to identify and characterize HIF-1α effectors. Biochemical and Biophysical Research Communications 346, 1289-1296.

Galani K., Hurt E. and G. Simos (2005). The tRNA aminoacylation co-factor Arc1p is excluded from the nucleus by an Xpo1p-dependent mechanism. FEBS Letters 579, 969-975.

Galani K., Grosshans H., Deinert K., Hurt E.C. and G. Simos (2001). The intracellular location of two aminoacyl-tRNA synthetases depends on complex formation with Arc1p. EMBO J. 20, 6889-6898.

Grosshans H., Deinert K., Hurt E. and G. Simos (2001). Biogenesis of the signal recognition particle (SRP) involves import of SRP proteins into the nucleolus, assembly with the SRP-RNA and Xpo1p-mediated export. Journal of Cell Biolοgy 153, 745-761.

Grosshans H., Hurt E. and G. Simos (2000). An aminoacylation-dependent tRNA export pathway in yeast. Genes & Development 14, 830-840.

Hellmuth K., Lau D., Bischoff R., Künzler M., Hurt E.C., and G. Simos (1998). Yeast Los1p has properties of an exportin-like nucleocytoplasmic transport factor for tRNA. Molecular and Cellular Biology 18, 6374-6386.

Simos G., Sauer A., Fasiolo F., and E.C. Hurt (1998).A conserved domain within Arc1p delivers tRNA to aminoacyl-tRNA synthetases. Molecular Cell 1, 235-242.


Σύντομο Βιογραφικό (.pdf)
Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
Short CV(.pdf)