Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ

, 2007

Βενιέρης Εμμανουήλ
Διδάκτωρ Βιολογίας
Τηλ. 2410 685589
e-mail: evenier@med.uth.gr
Μπούτος Δημήτριος
Τηλ. 2410 685575