Αρχική -> Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις

, 2007

Ερευνητικά Προγράμματα με Επιστημονικούς Υπευθύνους μέλη του Εργαστηρίου Βιοχημείας:

 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Χρηματοδότηση Τμήματος ΠΣΕ (Προγράμματος Σπουδών Επιλογής) «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1998-2004).
  Επιστημονική Υπεύθυνος (1998-2006), Διευθυντής Σπουδών (1998-2006) και Πρόεδρος (1998-2002): Σ. Μπονάνου
  Προϋπολογισμός έργου: 1.510.000 € (186.000 € για το Εργ. Βιοχημείας).
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): ΠΕΝΕΔ 2001 «Μοριακοί μηχανισμοί απόκρισης στην υποξία – ενεργοποίηση και δράση του μεταγραφικού παράγοντα HIF-1» (2002-2005)
  Συνεργαζόμενα Εργαστήρια:  Εργ. Βιοχημειας  & Εργ. Φυσιολογίας (Π.Θ.),  Εργ. Μοριακής & Κυτταρικής Γήρανσης (Ε.Ι.Ε.), Εργ. Μοριακής Γενετικής Θηλαστικών (Ι.Μ.Β.Β.)
  Επιστημονική Υπεύθυνος: Σ. Μπονάνου
  Προϋπολογισμός έργου: 190.000 € (120.000 € για το Εργαστήριο Βιοχημείας).
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Πρόγραμμα Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ΠΛΑΤΩΝ «Λειτουργική και βιοχημική ανάλυση του ρόλου των τροποποιήσεων ψευδοουριδίνης στο tRNA» (2002-2003)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σίμος
  Προϋπολογισμός έργου: 14.000 €
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Πρόγραμμα E+T Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας «Ανάπτυξη μιας βιοαναλυτικής μεθόδου στη ζύμη για την μελέτη του ανθρώπινου παράγοντα που επάγεται από την υποξία HIF-1» (2003-2004)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σίμος
  Προϋπολογισμός έργου: 15.000 € (από την Ελληνική πλευρά) και 15.000 € (από την Γερμανική πλευρά).
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Ε.Π.ΑΝ 2003 «Εψιδίνη, μια νέα ορμόνη ρυθμιστής της ομοιόστασης του σιδήρου, η οποία σχετίζεται με την αναιμία χρόνιων νοσημάτων και την αιμοχρωμάτωση: Ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, μελέτη του μηχανισμού δράσης και σχεδιασμός πιθανών θεραπευτικών επεμβάσεων» (2004-2006).
  Συνεργαζόμενοι Φορείς:  Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ, Ελλ. Ινστ. Παστέρ, Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ιατρικής Π.Θ.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Π.Θ.: Γ. Σίμος
  Προϋπολογισμός έργου (προς το Εργ. Βιοχημείας): 102.000 €
 • Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Διερεύνηση του ρόλου του συμπλόκου της πρωτεΐνης Arc1p στην αμινοακυλίωση και μεταφορά του tRNA» (2003-4).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σίμος
  Προϋπολογισμός έργου: 8.800 €
 • ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ «Διερεύνηση του ρόλου των SR πρωτεϊνι-κών κινασών στη γονιδιακή έκφραση: μελέτη των μοριακών αλληλεπιδράσεων ενός καινούργιου μέλους της οικογένειας, της SRPK1a» (2004-2006)
  Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Γεωργάτσου
  Προϋπολογισμός έργου: 33.600 €
 • ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ «Μελέτη της βιογένεσης και μεταφοράς του tRNA: ο ρόλος των τροποποιήσεων και της αμινοακυλίωσης» (2004-2006)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σίμος.
  Προϋπολογισμός έργου: 34.500 €
 • ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ  «Διερεύνηση των σηματοδοτικών μονοπατιών που ενεργοποιούνται από το υποξικό στρες και ο ρόλος τους στην απόπτωση»  (2005-2006).
  Επιστημονική Υπεύθυνος: Σ. Μπονάνου.
  Προϋπολογισμός έργου: 50.000
 • ΥΠ.Ε.Π.Θ.: Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ  «Μελέτη του μεταγραφικού παράγοντα HIF-1 και του ρόλου του στο μεταβολισμό του σιδήρου»  (2005-2006).
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σίμος.
  Προϋπολογισμός έργου: 80.000 €