Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ -> Παναγιώτης Λιάκος

Μέλη ΔΕΠ

, 2007

Παναγιώτης Λιάκος
Επ. Καθηγητής
Ιατρικής Βιοχημείας
Τηλ. 2410 685579
e-mail: pliakos@med.uth.gr

Εκπαίδευση:

 • 1994: Πτυχίο Βιοχημείας (Maitrise Biochimie), Πανεπιστήμιο Joseph Fourier Ι, Grenoble, Γαλλία.
 • 1995: Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DΕΑ Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας), Πανεπιστήμιο J. Fourier ΙGrenoble, Γαλλία.
 • 1999: Διδακτορικό δίπλωμα Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογία, Τμήμα Βιολογικής Χημείας του Παν. J. Fourier Ι της Grenoble, Γαλλία.
 • 1999: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μο Πόρτο-Πορτογαλία,
 • 2001: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Ο  μηχανισμός ρύθμισης του μεταγραφικού παράγοντα HIF-2α και ο ρόλος του στην κυτταρική ομοιοστασία σε σχέση με τον μεταγραφικό παράγοντα HIF-1α.
 • H συμβολή του HIF-2 στην απόκριση των ενδοθηλιακών και ηπατικών κυττάρων σε ποικίλες μορφές φυσιολογικού ή παθολογικού στρες.
 • Μελέτη των μηχανισμών απόκρισης υγιών και καρκινικών κυττάρων σε συνθήκες οξειδωτικού στρες.

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα:

  • Συμμετοχή στη διδασκαλία των εξαμηνιαίων μαθημάτων «Βιοχημεία Ι» και «Βιοχημεία ΙΙ» των προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής.
  • Υπεύθυνος και συνδιδάσκων του μαθήματος επιλογής «Κλινική Βιοχημεία» των προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής.
  • Υπεύθυνος και συνδιδάσκων στο μάθημα «Κυτταρική Σηματοδότηση και Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» του Τμήματος Ιατρικής.
  • Διδάσκων στο μάθημα «Γενετική Βάση της Αναπαραγωγής» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Αναπαραγωγής»  του Τμήματος Ιατρικής.

Ερευνητικό έργο:

 • 21 δημοσιευμένες εργασίες, με συνολικό συντελεστή επιρροής (impact factor) 59 και  201 βιβλιογραφικές αναφορές (Μάιος 2010), συμμετοχή σε 25 διεθνή και 7 Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

Βραβεία και διακρίσεις:

Υποτροφία του Γαλλικού Υπουργείου Ερευνών για την πραγματοποίηση της διδακτορικής διατριβής στο  εργαστήριο Βιοχημείας των Ενδοκρινολογικών Κυτταρικών Ρυθμίσεων στο Κέντρο Ατομικής Ενέργειας ( CEA Grenoble)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

1. LIAKOS P., BOURMEYSTER N., DEFAYE G., CHAMBAZ E.M. & BOTTARI S. (1997). Angiotensin II AT1 and AT2 receptors both inhibit bFGF induced proliferation of bovine adrenocortical cells. Am. J. Physiology 273: C1324-1334.(pubmed)

2. CHABRE O, LIAKOS P, VIVIER J, CHAFFANJON P, LABAT-MOLEUR F, MARTINIE M., BOTTARI S, BACHELOT I,  CHAMBAZ E.M, DEFAYE G.& FEIGE J.J. (1998). Gastric inhibitory peptide (GIP)-dependent adrenal Cushing adenoma: insights into hormonal control of adrenocortical tumorigenesis. J. Clin. Endocrinol. Metab. 83:3134-3143.(pubmed)

3. LIAKOS P., CHAMBAZ E.M., FEIGE J.J. & DEFAYE G. (2000) Expression and regulation of melanocortin receptors 5 (MC5-R) in the bovine adrenal cortex. Mol Cell Endocrinol  159: 99-107.(pubmed)

4. GAILLARD I, KERAMIDAS M, LIAKOS P, VILGRAIN I., FEIGE J.J. & VITTET D. (2000) ACTH-regulated expression of vascular endothelial growth factor in adult bovine adrenal cortex: A possible role in the maintenance of the microvasculature. J. Cell. Physiol.  Nov 185 (2): 226-34.(pubmed)

5. CHABRE O., PORTRAT-DOYEN S., CHAFFANJON P., VIVIER J., LIAKOS P., LABAT-MOLEUR F., CHAMBAZ E., MOREL Y. AND DEFAYE G. (2000) Laparoscopic adrenalectomy for congenital adrenal hyperplasia with severe hypertension, resulting from two novel mutations in splice donor sites of CYP11B1. J. Clin. Endocrinol. Metab. Nοv 85 (11): 4060-8.(pubmed)

6. LIAKOS P., LENZ D., BERNHARDT R., FEIGE JJ., DEFAYE G. (2003) Transforming Growth factor β1 inhibits aldosterone and cortisol production in human adrenocortical carcinoma cell line NCI-H295R through inhibition of CYP11B1 and CYP11B2 expression. J. Endocrinol 176(1)69-8(pubmed)

7. TRIANTAFYLLOU, A., LIAKOS, P., TSAKALOF, A., GEORGATSOU, E., SIMOS, G. and BONANOU, S. (2006) Cobalt induces hypoxia-inducible factor-1α in HeLa cells by an iron-dependent, but ROS-, PI-3K- and MAPK-dependent mechanism. Free Radical Research 40(8):847-856(pubmed)

8. KONSTANTINIDIS D., KOLIAKOS G., VAFIA K., LIAKOS P., BANTEKAS C., TRACHANA V.AND KALOYIANNI M. (2006) Inhibition of the Na+-H+ exchanger isoform-1 and the extracellular signal-regulated kinase induces apoptosis: a time course of events. Cell Physiol Biochem. 2006;18(4-5):211-22.(pubmed)

9. TRIANTAFYLLOU A., P. LIAKOS, A. TSAKALOF, G. CHACHAMI, E. PARASKEVA, P-A. MOLYVDAS, E. GEORGATSOU, G. SIMOS, and S. BONANOU (2007) The flavonoid quercetin induces HIF-1α expression and inhibits cell proliferation by depleting iron. Free Radic Res. 2007; 41(3):847-56.(pubmed)

10. CHACHAMI G., A. HATZIEFTHIMIOU, P. LIAKOS, S. BONANOU, P.- A. MOLYVDAS, G. SIMOS AND E. PARASKEVA. (2007) Exposure of differentiated Airway Smooth Muscle cells to serum stimulates both induction of Hypoxia Inducible Factor-1α and airway responsiveness to Ach. Am J.Physiol: Lung Cell Mol Biol 293,913-22(pubmed)

11. KADITIS A, ALEXOPOULOS E, NTAMAGKA G, CHAIDAS K, KARATHANASI A, GOUGOURA S, PAPATHANASIOU AA, LIAKOS P, ZINTZARAS E, GOURGOULIANIS K. (2010) Serum nitrite and nitrate levels in children with obstructive sleep-disordered breathing. Sleep Med.; 11(3):258-62(pubmed)

12. GOUGOURA S, LIAKOS P,. KOUKOULIS G.N. (2010) Effect of CRH on NO bioavailability, ROS production, and antioxidant defense systems in endothelial EAhy926 cells  Free Radical Research. In Press(pubmed)


Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
Short CV (.pdf)