Αρχική -> Λοιπό διδακτικό έργο

Διδακτικό έργο σε άλλα Τμήματα

, 2007

  • Το Εργαστήριο ήταν υπεύθυνο για την οργάνωση του προγράμματος σπουδών και την διδασκαλία 13 μαθημάτων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) «Ιατρική Βιοχημεία», το οποίο λειτούργησε στο Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Θεσσαλίας από το1998 έως το 2004 και από το οποίο αποφοίτησαν 36 πτυχιούχοι.

  • Το Εργαστήριο συμμετείχε στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών και στην διδασκαλία 2 μαθημάτων στο Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας.

  • Στο Εργαστήριο Βιοχημείας εκπόνησαν την πειραματική διπλωματική τους εργασία δώδεκα απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων.