Αρχική -> Μεταπτυχιακό επίπεδο

Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό επίπεδο

, 2007

Τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετάσχουν στην οργάνωση και διδασκαλία   μαθημάτων σε τρία  Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής:

  • Π.Μ.Σ. «Κλινικές Εφαρμογές της Μοριακής Ιατρικής»: οργάνωση και διδασκαλία του μαθήματος «Κυτταρική Σηματοδότηση και Ρύθμιση της Γονιδιακής Έκφρασης».
  • Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» : οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων  «Περιβαλλοντική Χημεία και Τοξικολογία» και «Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης».
  • Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής». Συμμετέχει στο μάθημα Γενετική Βάση της Αναπαραγωγής

Στο Εργαστήριο εκπόνησαν ή εκπονούν διδακτορικές διατριβές απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Χημείας.

  • Διδακτορικές Διατριβές που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται στο Εργαστήριο Βιοχημείας (.pdf)