Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ -> Ηλίας Μηλωνής

Μέλη ΔΕΠ

, 2007

Ηλίας Μυλωνής
Λέκτορας Βιοχημείας
Τηλ. 2410 685577
e-mail: mylonis@med.uth.gr

Εκπαίδευση:

1997: Απονομή πτυχίου Χημείας του Τμήματος Χημείας του Α. Π. Θ.
2003: Αναγόρευση σε διδάκτορα του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μελέτη της ρύθμισης του ανθρώπινου μεταγραφικού παράγοντα που επάγεται από την υποξία HIF-1 (Hypoxia Inducible Factor 1).

Ερευνητική δραστηριότητα:

 • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Μάιος 1998 – Σεπτέμβριος 2003) στο Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. με τίτλο «Χαρακτηρισμός και μελέτη της κινάσης πρωτεϊνών που φωσφορυλιώνει τις επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αργινίνης/σερίνης του αμινο-τελικού άκρου του υποδοχέα της λαμίνης Β», υπό την επίβλεψη του αν. καθ. κ. Θωμά Γιαννακούρου.
 • Ερευνητική εργασία (Ιανουάριος 2002 – Ιούνιος 2003) στο Εργαστήριο του Dr. Paolo Sassone-Corsi στο Ινστιτούτο Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας (IGBMC) στο Στρασβούργο της Γαλλίας η οποία αφορούσε την μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων κατά την διάρκεια της σπερμιογένεσης και στα πλαίσια συνεργασίας με το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.
 • Ερευνητική εργασία με θέμα «Διερεύνηση του ρόλου των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στην ενεργότητα του HIF-1α» από την 1η Μαίου 2005 ως μεταδιδακτορικού ερευνητή στο εργαστήριο Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό την επίβλεψη του αν. καθ. κ. Γεώργιου Σίμου.

Διδακτική εμπερία:

 • Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημείας και Ενζυμολογίας των φοιτητών των τμημάτων Χημείας, Βιολογίας και Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998-2001.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του λέκτορα στο μάθημα της Ενζυμολογίας του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Π.Θ. κατά το εαρινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών έτων 2005-2008.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του λέκτορα στο μάθημα της Ιατρικής Χημείας του τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. κατά το χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2006-2010.
 • Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του λέκτορα στο μάθημα της Βιοχημείας Ι του τμήματος Ιατρικής του Π.Θ. κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2006-2009.

Υποτροφίες:

 • Υποτροφία από την Égide διάρκειας 12 μηνών (Μάρτιος 2002 - Φεβρουάριος 2003) κατά την διάρκεια της παραμονής μου στο εργαστήριο του  Dr. Paolo Sassone-Corsi στο Ινστιτούτο Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας (IGBMC) στο Στρασβούργο της Γαλλίας.
 • EMBO short-term fellowship για ερευνητική εργασία στο εργαστήριο του Dr. Symeon Siniossoglou στο Cambridge Institute for Medical Research (CIMR) Cambridge, Αγγλία (June 2010 - September 2010).

Διακρίσεις - Βραβεία:

 • Βραβείο καλύτερης γραπτής ανακοίνωσης στο 57ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας  για την επιστημονική εργασία: I. Mylonis, G. Chachami, M. Samiotaki, G. Panayotou, E. Paraskeva, E. Georgatsou, S. Bonanou, G. Simos (2005) Characterization of the human Hypoxia Inducible Factor HIF-1α phosphorylation.Hellenic society of biochemistry & molecular biology, Book of Abstracts of the 57th meeting, 52, 142.
 • Εύφημος μνεία προφορικής ανακοίνωσης στο 59ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας  για την επιστημονική εργασία: I. Mylonis, G. Chachami, E. Paraskeva and G. Simos (2007) Activity and intracellular transport of human Hypoxia Inducible Factor HIF-1α depend on the presence and phosphorylation status of a novel unconventional Nuclear Export Signal. Hellenic society of biochemistry & molecular biology, Proceedings of the 59th meeting, Newsletter, 54, 208.

Δημοσιεύσεις:

1. Kalousi A*, Mylonis I*, Politou A, Chachami G, Paraskeva E & Simos G (2010) Casein kinase 1 regulates human hypoxia inducible factor HIF-1. J Cell Sci In press. *Equal contribution(pubmed)

2. Ioannou M, Mylonis I, Kouvaras E, Papamichali R, Daponte A, Paraskeva E, Simos G & Koukoulis G (2010) Validated analysis of HIF-1α expression in cancer cells using a controlled and comparative immunoassay. Oncol Rep 24, 161-169.(pubmed)

3. Lakka A, Mylonis I, Bonanou S, Simos G & Tsakalof A (2010) Isolation of hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) inhibitors from frankincense using a molecularly imprinted polymer. Invest New Drugs, 10.1007/s10637-010-9440-4.(pubmed)

4. Ioannou M, Papamichali R, Kouvaras E, Mylonis I, Vageli D, Kerenidou T, Barbanis S, Daponte A, Simos G, Gourgoulianis K & Koukoulis GK (2009) Hypoxia inducible factor-1 alpha and vascular endothelial growth factor in biopsies of small cell lung carcinoma. Lung 187, 321-329.(pubmed)

5. Ioannou M, Sourli F, Mylonis I, Barbanis S, Papamichali R, Kouvaras E, Zafiriou E, Siomou P, Klimi E, Simos G, Roussaki-Schulze AV & Koukoulis G (2009) Increased HIF-1 alpha immunostaining in psoriasis compared to psoriasiform dermatitides. J Cutan Pathol 36, 1255-1261.(pubmed)

6. Mylonis I, Chachami G, Paraskeva E & Simos G (2008) Atypical CRM1-dependent nuclear export signal mediates regulation of hypoxia-inducible factor-1alpha by MAPK. J Biol Chem 283, 27620-27627.(pubmed)

7. Daponte A, Ioannou M, Mylonis I, Simos G, Minas M, Messinis IE & Koukoulis G (2008) Prognostic significance of Hypoxia-Inducible Factor 1 alpha(HIF-1 alpha) expression in serous ovarian cancer: an immunohistochemical study. BMC Cancer 8, 335.(pubmed)

8. Triantafyllou A*, Mylonis I*, Simos G, Bonanou S & Tsakalof A (2008) Flavonoids induce HIF-1alpha but impair its nuclear accumulation and activity. Free Radic Biol Med 44, 657-670. *Equal contribution(pubmed)

9. Lyberopoulou A, Venieris E, Mylonis I, Chachami G, Pappas I, Simos G, Bonanou S & Georgatsou E (2007) MgcRacGAP interacts with HIF-1alpha and regulates its transcriptional activity. Cell Physiol Biochem 20, 995-1006.(pubmed)

10. Mylonis I, Chachami G, Samiotaki M, Panayotou G, Paraskeva E, Kalousi A, Georgatsou E, Bonanou S & Simos G (2006) Identification of MAPK phosphorylation sites and their role in the localization and activity of hypoxia-inducible factor-1alpha. J Biol Chem 281, 33095-33106.(pubmed)

11. Mylonis I, Drosou V, Brancorsini S, Nikolakaki E, Sassone-Corsi P & Giannakouros T (2004) Temporal association of protamine 1 with the inner nuclear membrane protein lamin B receptor during spermiogenesis. J Biol Chem 279, 11626-11631.(pubmed)

12. Mylonis I & Giannakouros T (2003) Protein kinase CK2 phosphorylates and activates the SR protein-specific kinase 1. Biochem Biophys Res Commun 301, 650-656.(pubmed)

Σύντομο Βιογραφικό (.pdf)
Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
Short CV (.pdf)