Αρχική -> Προπτυχιακό επίπεδο

Διδασκαλία σε Προπτυχιακό επίπεδο

, 2007

Κάθε έτος παρέχονται στους φοιτητές Ιατρικής διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις των υποχρεωτικών  μαθημάτων:

  • Ιατρική Χημεία (1ο χειμερινό εξάμηνο)
  • Βιοχημεία Ι (2ο εαρινό εξάμηνο)
  • Βιοχημεία ΙΙ (3ο χειμερινό εξάμηνο)

 και διαλέξεις του μαθήματος επιλογής:

Μάθημα επιλογής που παρέχεται από το 2009 αλλά δεν έχει ακόμη διδαχθεί
(δεν έχει επιλεγεί):

  • Βιοχημεία Ειδικών Καταστάσεων (4ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο)

Μαθήματα επιλογής που διδάχθηκαν στο παρελθόν αλλά πλέον δεν παρέχονται:

  • Πειραματική Εργασία στη Βιοχημεία (1995-1997)
  • Μοριακή Βάση Γενετικών Νοσημάτων (1994-2001)
  • Μοριακοί Μηχανισμοί Ιατρικής Κυτταρικής Βιολογίας (2001-2003)

 

Το Εργαστήριο παρέχει επίσης εργαστηριακή εκπαίδευση (εκπόνηση διπλωματικών) σε φοιτητές του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Π.Θ. ή άλλων συναφών Τμημάτων.

Πτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες  (.pdf)