Αρχική -> Δημοσιεύσεις

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

, 2007
(PUBMED)
Α. ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ
2010

 • Papadakis A., Paraskeva E., Peidis P., Muaddi H., Li S., Raptis L., Pantopoulos K., Simos G. and A. Koromilas (2010) The eIF2α kinase PKR modulates the hypoxic response by Stat3-dependent transcriptional suppression of HIF-1α expression. Cancer Research in press.
 • Kalousi A., Mylonis I., Politou A., Chachami G., Paraskeva E., and G. Simos (2010)Casein kinase 1 regulates human hypoxia-inducible factor HIF-1. Journal of Cell Science 123, 2976-86.
 • Mylonis Ι., Lakka A., Tsakalof A. and G. Simos (2010). The dietary flavonoid kaempferol effectively inhibits HIF-1 activity and hepatoma cancer cell viability under hypoxic conditions.Biochemical and Biophysical Research Communications 398, 74-8. 
 • Lakka A., Mylonis I., Bonanou S., Simos G. and A. Tsakalof (2010) Isolation of hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) inhibitors from frankincense using a molecularly imprinted polymer. Investigational New Drugs in press.
 • Ioannou M., Mylonis I., Kouvaras E., Papamichali R., Daponte A., Paraskeva E., Simos G., and  G. K. Koukoulis (2010) Validated analysis of HIF-1α expression in cancer cells using a controlled and comparative immunoassay. Oncology Reports 24, 161-169.

2009

 • Ioannou M., Sourli F., Mylonis I., Barbanis S., Papamichali R., Kouvaras E., Zafiriou E., Siomou P., Klimi E., Simos G., Roussaki-Schulze A.-V. and G. Koukoulis (2009) Increased HIF-1alpha immunostaining in psoriasis compared to psoriasiform dermatitides. JournalofCutaneousPathology36, 1255-1261.
 • Ioannou M., Papamichali R., Kouvaras E., Mylonis I., Vageli D., Kerenidou T., Barbanis S., Daponte A., Simos G., Gourgoulianis K. and G.K. Koukoulis (2009) Hypoxia inducible factor-1 alpha and vascular endothelial growth factor in biopsies of small cell lung carcinoma. Lung187, 321-9.
 • Chachami G., Paraskeva E., Mingot J.-M., Braliou G.G., Görlich D. and G. Simos (2009) Transport of hypoxia-inducible factor HIF-1α into the nucleus involves importins 4 and 7. Biochemical and Biophysical Research Communications 390, 235-240.

2008

 • Braliou G.G., Verga Falzacappa M.V., Chachami G., Muckenthaler M.U. and G. Simos (2008) 2-Oxoglutarate-dependent oxygenases control hepcidin gene expression. Journal of Hepatology 48, 801-810.
 • Daponte A., Ioannou M., Mylonis I., Simos G., Minas M., Messinis I.E. and G. Koukoulis (2008) Prognostic significance of Hypoxia-Inducible Factor 1 alpha (HIF-1 alpha) expression in serous ovarian cancer: an immunohistochemical study. BMC Cancer 8, 335.
 • Mylonis I., Chachami G., Paraskeva E. and G. Simos (2008) Atypical CRM1-dependent nuclear export signal mediates regulation of hypoxia-inducible factor-1alpha by MAPK. Journal of Biological Chemistry 283, 27620-27627.
 • Triantafyllou A., Mylonis I., Simos G., Bonanou S. and A. Tsakalof (2008) Flavonoids induce HIF-1α but impair its nuclear accumulation and activity. Free Radical Biology and Medicine 44, 657-670.

2007

 • Chachami G., Hatziefthimiou A., Liakos P., Ioannou M.G., Koukoulis G.K., Bonanou S., Molyvdas P.-A. Simos G. and E. Paraskeva. (2007) Exposure of differentiated Airway Smooth Muscle cells to serum stimulates both induction of Hypoxia Inducible Factor-1α and airway responsiveness to Ach. American Journal of Physiology: Lung Cellular and Molecular Biology 293, L913-922.
 • Lyberopoulou Α., Venieris Ε., Mylonis I., Chachami G., Pappas I., Simos G., Bonanou S. and E. Georgatsou (2007) MgcRacGAP interacts with HIF-1α and regulates its transcriptional activity. Cellular Physiology and Biochemistry 20, 995-1006.
 • Triantafyllou A., Liakos P., Tsakalof A., Chachami G., Paraskeva E., Molyvdas P.A., Georgatsou E., Simos G. and S. Bonanou (2007) The flavonoid quercetin induces hypoxia-inducible factor-1alpha (HIF-1alpha) and inhibits cell proliferation by depleting intracellular iron. Free Radical Research 41, 342-356.

2006

 • Braliou G.G., Venieris E., Kalousi A. and G. Simos (2006) Reconstitution of human hypoxia inducible factor HIF-1 in yeast cells: a simple in vivo system to identify and characterize HIF-1α effectors. Biochemical and Biophysical Research Communications 346, 1289-1296.
 • Mylonis I., Chachami G., Samiotaki M., Panayotou G., Paraskeva E., Kalousi A., Georgatsou E., Bonanou S. and G. Simos (2006) Identification of MAPK phosphorylation sites and their role in the localization and activity of Hypoxia-Inducible Factor 1α. Journal of Biological Chemistry 281, 33095-33106.
 • Triantafyllou A., Liakos P., Tsakalof A., Georgatsou E., Simos G. and S. Bonanou (2006) Cobalt induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) in HeLa cells by an iron-independent, but ROS-, PI-3K- and MAPK-dependent mechanism. Free Radical Research 40, 847-856.

2005

 • Chachami G., Paraskeva E., Georgatsou E., Bonanou S., and G. Simos (2005). Bacterially produced human HIF-1alpha is competent for heterodimerization and specific DNA-binding. Biochemical and Biophysical Research Communications 331, 464-470.
 • Formento J.L., Berra E., Ferrua B., Magne N., Simos G., Brahimi-Horn C., Pouyssegur J. and G. Milano (2005) Enzyme-linked immunosorbent assay for pharmacological studies targeting hypoxia-inducible factor 1alpha. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 12, 660-664.

2004

 • Chachami G., Simos G., Hatziefthimiou A., Bonanou S., Molyvdas P.A., and E. Paraskeva (2004) Cobalt induces hypoxia-inducible factor-1alpha expression in airway smooth muscle cells by a reactive oxygen species- and PI3K-dependent mechanism. American Journal of Respiratory Cell & Molecular Biology 31, 544-551.

 

Β. ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
2010

 • Karanasios E. and G. Simos (2010) Building arks for tRNA: Structure and function of the Arc1p family of non-catalytic tRNA-binding proteins. FEBS Letters, in press.
 • Boultadakis A., Liakos P., Pitsikas N. (2010) The nitric oxide-releasing derivative of ferulic acid NCX 2057 antagonized delay-dependent and scopolamine-induced performance deficits in a recognition memory task in the rat. Prog.  Neuropsycho-pharmacol. Biol. Psychiatry 34, 5-9.
 • Kaditis A, Alexopoulos E, Ntamagka G, Chaidas K, Karathanasi A, Gougoura S, Papathanasiou AA, Liakos P, Zintzaras E, Gourgoulianis K (2010) Serum nitrite and nitrate levels in children with obstructive sleep-disordered breathing. Sleep Med 11, 258-62.
 • Gougoura S, Liakos P, Koukoulis GN (2010) Effect of CRH on NO bioavailability, ROS production, and antioxidant defense systems in endothelial EAhy926 cells. Free Radical Research 44, 803-812.

2009

 • Manoudis P., I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou  (2009) Suprhydrophobic films for the protection of outdoor cultural heritage.  Applied Physics A-Materials Science 97, 351-360.
 • Manoudis P., A. Tsakalof, I. Karapanagiotis, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou  (2009) Fabrication of super-hydrophobic surfaces for enhanced stone protection. Surface and coatings technology 203, 1322-1328.
 • Tsianou D, Nikolakaki E, Tzitzira A, Bonanou S., Giannakouros T. and E. Georgatsou  (2009)  The enzymatic activity of SR protein kinases 1 and 1a is negatively affected by interaction with scaffold attachment factors B1 and 2. FEBS J. 276, 5212-5227.

2008

 • Karanasios E., Boleti H. and G. Simos (2008) Incorporation of the Arc1p tRNA-binding domain to the catalytic core of MetRS can functionally replace the yeast Arc1p-MetRS complex. Journal of Molecular Biology 381, 763-771
 • Manoudis P., I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou (2008) Superhydrophobic Composite Films Produced on Various Substrates. Langmuir 24, 11225-11232
 • Sister Daniilia, E. Minopoulou, K. Andrikopoulos, A. Tsakalof, K. Bairachtari (2008) From Byzantine to post-Byzantine art: the painting technique of St Stephen's wall paintings at Meteora, Greece. Journal of Archaeological Science 35, 2474-2485.

2007

 • Begas E., Kouvaras E., Tsakalof A., Papakosta S and E.K. Asprodini (2007) In vivo evaluation of CYP1A2, CYP2A6, NAT-2 and xanthine oxidase activities in a Greek population sample by the RP-HPLC monitoring of caffeine metabolic ratios. Biomedical Chromatography 21, 190-200.
 • Karanasios E., Simader H., Panayotou G., Suck D., and G. Simos (2007) Molecular determinants of the yeast Arc1p-aminoacyl-tRNA synthetase complex assembly. Journal of Molecular Biology 374, 1077-1090
 • Mouchtouri V., Velonakis E., Tsakalof A., Kapoula C., Goutsiana G., Vatopoulos A., Kremastinou J and C. Hadjichristodoulou (2007) Risk factors for contamination of hotel water distribution systems by legionella species. Applied Environmental Microbiology 73, 1489-1492.
 • Margariti M., A.Tsakalof, A. Tsatsakis (2007) Analytical methods of biological monitoring for exposure to pesticides: Recent update. Therapeutic Drug Monitoring 29, 150-63.
 • Sister Daniilia, A. Tsakalof, K. Bairachtari, Y. Chryssoulakis (2007) The Byzantine wall paintings from the Protaton Church on Mount Athos, Greece: tradition and science. Journal of Archaeological Science 34, 1971-1984.
 • Tsakalof A., P. Manoudis, I. Karapanagiotis, I. Chryssoulakis, C. Panayiotou (2007) Assesment of synthetic polymer coatings for the protection and preservation of stone monuments. Journal of Cultural Cheritage 8, 69-72.

2006

 • Kakavas K.V., Noulas A., Chalkias C., Hadjichristodoulou C., Georgiou I., Georgatsou E. & S. Bonanou (2006) Identification of the four most common beta-globin gene mutations in Greek beta-thalassemic patients and carriers by PCR-SSCP: advantages and limitations of the method. Journal of Clinical Laboratory Analysis 20, 1-7.
 • Kakavas K.V., Noulas A.V., Kanakis I., Bonanou S. and N. K. Karamanos (2006) Identification of the commonest cystic fibrosis transmembrane regulator gene ΔF508 mutation: evaluation of PCR-single-strand conformational polymorphism and polyacrylamide gel electrophoresis. Biomedical Chromatography 20, 1120-1125.
 • Konstantinidis D., Koliakos D., Vafia K., Liakos P, Bantekas C., Trachana V. and M. Kaloyianni (2006). Inhibition of the Na+-H+ exchanger isoform-1 and the extracellular signal-regulated kinase induces apoptosis: a time course of events. Cellular Physiology and Biochemistry 18, 211-22
 • Konstas A.G.P., Koliakos G., Karabatsas C, Liakos P, Schlotzer-Schrehardt U., Georgiadis N and R. Ritch. (2006) Latanoprost therapy reduces the levels of the TGF beta 1 and gelatinases in the aqueous humour of patients with exfoliative glaucoma. Experimental Eye Research 82, 319-322.
 • Petinaki E., Kontos F., Maniatis A.N., Spiliopoulou I. and P. Liakos (2006) Emergence of Enterococcus faecalis susceptible to quinupristin/dalfopristin in Greece. International Journal of Antimicrobial Agents 28, 151-158.
 • Simader H., Hothorn M., Koehler C., Basquin J., Simos G. and D.Suck (2006) Structural basis of yeast aminoacyl-tRNA synthetase complex formation revealed by crystal structures of two binary sub-complexes. Nucleic Acids Research 34, 3968-3979
 • Stakias N., Liakos P., Tsiapali E., Goutou M. and G.N. Koukoulis (2006) Lower prevalence of epsilon 4 allele of apolipoprotein E gene in healthy, longer-lived individuals of Hellenic origin. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 61, 1228-1231.
 • Shtilman M., M. Tzatzarakis, P. Voskanyan, I. Tsakiris, A. Tsakalof, A. Tsatsakis (2006) Correlation Between Plant Growth Regulator Release Rate and Bioactivity for the Series of Newly Synthesized Phytoactive Polymers. Journal of Plant Growth Regulation 25, 211-218. 
 • Tsakalof A., Bairachtari K and Chryssoulakis I. (2006) Short communication pitfalls in drying oils identification in art objects by gas chromatography. J Separation Science 29, 1642-1646.

2005

 • Galani K., Hurt E. and G. Simos (2005). The tRNA aminoacylation co-factor Arc1p is excluded from the nucleus by an Xpo1p-dependent mechanism. FEBS Letters 579, 969-975
 • Graindorge J.-S., Senger B., Tritch D., Simos G. and F. Fasiolo (2005) Role of Arc1p in the modulation of yeast glutamyl-tRNA synthetase activity. Biochemistry 44, 1344-1352
 • Karapanagiotis I., Sist. Danilia, A. Tsakalof, Y. Chryssoulakis (2005) Identification of red natural dyes in post-byzantine icons by HPLC. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 28, 739-749.

2004

 • Tsakalof A., Bairachtari K., Aslani I., Chryssoulakis I. and F.N. Kolisis (2004). Impact of biological factors on binding media identification in art objects: identification of animal glue in the presence of Aspergillus niger. Journal of Separation Science 27, 167-173.

2002

 • Lecointe F., Namy O., Hatin I., Simos G., Rousset J.P. and H. Grosjean (2002) Lack of pseudouridine 38/39 in the anticodon arm of yeast cytoplasmic tRNA decreases in vivo recoding efficiency. Journal of Biological Chemistry 277, 30445-30453.
 • Simos G. (2002) Structure, function and biogenesis of the nuclear envelope in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In Nuclear Envelope Dynamics in Embryos and Somatic Cells, Editor: P. Collas, Kluwer Academic / Plenum Publishers, Chapter 7, pp 87-102.
 • Simos G., Grosshans H. and E. Hurt (2002). Nuclear export of tRNA. Results in Problems of Cell Differentiation 35, 115-131.

2001

 • Galani K., Grosshans H., Deinert K., Hurt E.C. and G. Simos (2001). The intracellular location of two aminoacyl-tRNA synthetases depends on complex formation with Arc1p. The EMBO Journal 20, 6889-6898.
 • Grosshans H., Deinert K., Hurt E. and G. Simos (2001). Biogenesis of the signal recognition particle (SRP) involves import of SRP proteins into the nucleolus, assembly with the SRP-RNA and Xpo1p-mediated export. Journal of Cell Biology 153, 745-761.
 • Grosshans H., Lecointe F., Grosjean H., Hurt E. and G. Simos (2001). Pus1p-dependent tRNA pseudouridinylation becomes essential when tRNA biogenesis is compromised in yeast. Journal of Biological Chemistry 276, 46333-46339.
 • Nikolakaki E., Kohen R, Hartmann A.M., Stamm S., Georgatsou E. and T. Giannakouros (2001). Cloning and Characterization of an Alternatively Spliced Form of SR Protein Kinase 1 That Interacts Specifically with Scaffold Attachment Factor-B. Journal of Biological Chemistry 276, 40175-40182.