Αρχική -> Έρευνα

Ερευνητικό έργο

, 2007Το κοινό ερευνητικό θέμα των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου είναι:

Οι μοριακοί μηχανισμοί της κυτταρικής απόκρισης στην υποξία: η ενεργοποίηση και η δράση των μεταγραφικων παραγόντων που επάγονται από την υποξία, HIF-1 και HIF-2, και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση.

Οι επαγόμενοι από την υποξία μεταγραφικοί παράγοντες HIF-1 και HIF-2 είναι οι κύριοι διαμεσολαβητές της απόκρισης των κυττάρων στην υποξία (μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου) μέρος της οποίας αποτελεί η έκφραση γονιδίων που προάγουν τον αναερόβιο μεταβολισμό, την ερυθροποίηση και την αγγειογένεση. Η υποξία χαρακτηρίζει, εκτός από φυσιολογικές καταστάσεις όπως η εμβρυϊκή ανάπτυξη και η οστεογένεση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και την καρκινογένεση. Συνεπώς η ρύθμιση των  HIF έχει εξαιρετικό ιατρικό ενδιαφέρον και αποτελεί βασικό θεραπευτικό στόχο.

Συγκεκριμένα σχετικά με την υποξία διερευνώνται στο Εργαστήριο Βιοχημείας πειραματικά τα εξής:

 • Οι μηχανισμοί επαγωγής των HIF-1α και HIF-2α από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες (δεσφεριοξαμίνη, κοβάλτιο και φλαβονοειδή) σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες υποξίας, σε καρκινικά και φυσιολογικά ανθρώπινα κύτταρα και ιστούς.
 • Ο ρόλος των HIF-1α και HIF-2α στην κυτταρική επιβίωση, πολλαπλασιασμό και απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.
 • Η ρύθμιση του HIF-1α μέσω φωσφορυλίωσης και μεταφοράς από και προς τον πυρήνα σε κύτταρα αδενοκαρκινώματος και ηπατοκαρκινώματος.
 • Η ταυτοποίηση  πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με τον HIF-1α και η βιολογική-ιατρική σημασία αυτών των αλληλεπιδράσεων.
 • Η σύνθεση και εφαρμογή των μοριακώς αποτυπωμένων πολυμερών-MIP για την στοχευμένη απομόνωση βιοδραστικών φυσικών ενώσεων που ρυθμίζουν την απόκριση των κύτταρων στην υποξία.
 • Ο ρόλος της υποξίας και των HIF στην έκφραση της εψιδίνης, μιας νέας ηπατικής ορμόνης που ρυθμίζει την ομοιοστασία του σιδήρου
 • Η εξακρίβωση του ρόλου του HIF-1α στην ανταποκρισιμότητα  και φυσιολογία των λείων μυϊκών κυττάρων των αεραγωγών (σε συνεργασία με το Εργ. Φυσιολογίας).
 • Η ανάπτυξη ειδικών αντισωμάτων και ανάλυση της έκφρασης του HIF-1α σε δείγματα όγκων ανοσοϊστοχημικά (σε συνεργασία με το Εργ. Παθολογικής Ανατομικής

Εκτός από το κοινό ερευνητικό θέμα της υποξίας, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου δραστηριοποιούνται και σε αλλά ερευνητικά θέματα που περιλαμβάνουν:

 • Τη μελέτη της βιογένεσης, αμινοακυλίωσης και μεταφοράς του tRNA με έμφαση  τη δομή και λειτουργία του Arc1p-συμπλόκου αμινοακυλίωσης του tRNA (Γ. Σίμος).
 • Τον ρόλο των SR κινασών στη γονιδιακή έκφραση με έμφαση την αλληλεπίδραση της SRPK1 με τους παράγοντες της πυρηνικής μήτρας SAFB1/2 (Ε. Γεωργάτσου).
 • Την μελέτη του οξειδωτικού στρες σε κύτταρα του ενδοθηλίου (Π. Λιάκος).
 • Την αναλυτική και περιβαλλοντική Τοξικολογία (Α. Τσακάλωφ).

Μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν στο ΙΒΕΤ του ΚΕΤΕΑΘ ως ομάδα «Βιοχημεία της Κυτταρικής Ομοιοστασίας» με υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Γ. Σίμο. Σε συνεργασία με άλλες ομάδες του ΙΒΕΤ αναλύονται:

 • Η έκφραση γονίδιων στόχων της υποξίας σε βιοψίες ασθενών με ηπατοπάθειες με στόχο την ανάπτυξη προ- ή δια-γνωστικών μεθόδων.
 • Η ανίχνευση απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών του γονιδίου του HIF-1α σε ασθενείς και ο συσχετισμός τους με παθολογικές καταστάσεις.