Αρχική -> Ερευνητικές συνεργασίες

Ερευνητικές συνεργασίες

, 2007


Ι. Στο Τμήμα Ιατρικής Π.Θ.

 • Εργαστήριο Φυσιολογίας (Ε. Παρασκευά, Ε. Χατζηευθυμίου, Π.Α. Μολυβδάς): Συνεργασία σε μελέτες για την λειτουργία και τον μηχανισμό επαγωγής του HIF-1α σε λεία μυϊκά κύτταρα του αναπνευστικού
 • Παθολογική Κλινική (Ε. Ρηγοπούλου, Γ. Νταλέκος): Συνεργασία σε μελέτες για την έκφραση γονίδιων στόχων της υποξίας σε βιοψίες ασθενών με ηπατοπάθειες.
 • Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (Μ. Ιωάννου, Γ. Κουκούλης): Συνεργασία σε μελέτες για την εφαρμογή αντισωμάτων κατά του HIF-1α στην  ανοσοϊστοχημική ανάλυση δειγμάτων όγκων.
 • Εργαστήριο Φαρμακολογίας (Ν. Πιτσίκας, Ε. Ασπροδίνη): Συνεργασίες σε μελέτες για την επίδραση του NO στη λειτουργία της μνήμης και την διερεύνηση της λειτουργίας των κυτοχρωμάτων στον μεταβολισμό φαρμάκων.
 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Ε. Πετεινάκη): Συνεργασία σε μελέτες για την μικροβιακή ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά.
 • Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Υγιεινής (Χ. Χατζηχριστοδούλου): Συνεργασία σε μελέτες για την μικροβιακή μόλυνση δικτύων ύδρευσης.
 • Πνευμονολογική Κλινική (Κ. Γουργουλιάνης): Συνεργασία σε μελέτες για τη μέτρηση των επιπέδων ριζών αζώτου σε ασθενείς με διαταραχές του ύπνου.
 • Τμήμα Ενδοκρινολογίας (Γ. Κουκούλης): Συνεργασία σε μελέτες για την απολιποπρωτεΐνη Ε και το οξειδωτικό στρες του ενδοθηλίου.

 ΙΙ. Εκτός Τμήματος

Α. Στην Ελλάδα

 • Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ. (Ι. Παππάς): Συνεργασία για την ανάπτυξη αντισωμάτων κατά του HIF-1α.
 • Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. (Ε. Νικολακάκη, Θ. Γιαννακούρος): Συνεργασία σε μελέτες για την SRPK1.
 • Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι. (Α. Πολίτου): Συνεργασία σε μελέτες για την δομική ανάλυση του HIF-1α.
 • Εργαστήριο Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής Π.Κ. (Α. Τσατσάκης): Συνεργασία σε μελέτες για  την τοξικολογική επίδραση χημικών ενώσεων.
 • Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. (Κ. Παναγιώτου): Συνεργασία σε μελέτες για πολυμερικές προστατευτικές επιστρώσεις.
 • Μονάδα Μικροσκοπίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Χ. Μπολέτη): Συνεργασία σε μελέτες για την υποκυτταρική κατανομή των πρωτεϊνών του συμπλόκου Arc1p-MetRS-GluRS.
 • Εργαστήριο Πρωτεϊνικής Χημείας, Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλ. Φλέμιγκ (Μ. Σαμιωτάκη, Γ. Παναγιώτου): Συνεργασία σε μελέτες για την ανάλυση πρωτεϊνών με φασματοσκοπία μαζών και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με Biacore.
 • Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης «Ορμύλια», Ιερό Κοινόβιο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»: Συνεργασία σε μελέτες για την ταυτοποίηση των συστατικών που χρησιμοποιηθήκαν στην δημιουργία έργων τέχνης μέσω της ανάλυσης αμινοξέων και λιπαρών οξέων με  GC-MS.

Β. Στο εξωτερικό

 • Biochemie-Zentrum Heidelberg (ΒΖΗ), Heidelberg, Γερμανία (Dr. E. Hurt): Συνεργασία σε μελέτες για την διερεύνηση της λειτουργίας της πρωτεΐνης Arc1p.
 • Laboratoire dEnzymologie et Biochimie Structurales, Gif-sur-Yvette, Γαλλία (Dr. H. Grosjean): Συνεργασία σε μελέτες για την διερεύνηση της τροποποίησης του tRNA.
 • Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS, Strasbourg, Γαλλία France, (Dr. F. Fasiolo): Συνεργασία σε μελέτες για την διερεύνηση της λειτουργίας της πρωτεΐνης Arc1p στην αμινοακυλίωση του tRNA.
 • Structural and Computational Biology Unit, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg, Γερμανία (Dr. D. Suck): Συνεργασία σε μελέτες για την δομική ανάλυση της πρωτεΐνης Arc1p.
 • Department of Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, University Hospital of Heidelberg, Heidelberg, Γερμανία (Dr. Μ. Muckenthaler): Συνεργασία σε μελέτες για την ρύθμιση της ηπατικής ορμόνης εψιδίνης.
 • Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen, Γερμανία (Dr. D. Görlich): Συνεργασία σε μελέτες για την διερεύνηση της μεταφοράς του HIF-1α στον πυρήνα.
 • The Lady Davis Institute for Medical Research, McGill University, Montreal, Quebec, Καναδάς (Dr. A. Koromilas): Συνεργασία σε μελέτες για την επίδραση της κινάσης PKR στην έκφραση του HIF-1α. (Dr. K. Pantopoulos): Συνεργασία σε μελέτες για την έκφραση και απέκκριση της ηπατικής ορμόνης εψιδίνης.
 • Cambridge Institute for Medical Research (CIMR), Cambridge, Αγγλία (Dr. S. Siniossoglou): Συνεργασία σε μελέτες για τον ρόλο των HIF στον μεταβολισμό των φωσφολιπιδίων.