Αρχική -> Προσωπικό -> Γραμματεία

Γραμματεία Εργαστηρίου

, 2007Ευαγγελία Νούσιου
Τηλ.: 2410 685713
Fax:  2410 685545
e-mail: enousiou@med.uth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εργαστήριο Βιοχημείας
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΒΙΟΠΟΛΙΣ
Λάρισα 41110