Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ -> Ανδρέας Τσακάλωφ

Μέλη ΔΕΠ

, 2007

Ανδρέας Τσακάλωφ
Επ. Καθηγητής
Ιατρικής Χημείας
Τηλ. 2410 685580
e-mail: atsakal@med.uth.gr

Εκπαίδευση:

 • 1977  Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Ινστιτούτο Λεπτής Οργανικής Τεχνολογίας "Λομονοσωφ", Μόσχα.

 • 1986  Διδακτορικό στη Χημεία, Ινστιτούτο  Στοιχειοργανικών Ενώσεων "Νεσμεγιανωφ" της Ακαδημίας Επιστημών ΕΣΣΔ, Μόσχα.

 • 1998-1999 Μετεκπαίδευση σε θέματα Μοριακής Τοξικολογίας στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος “Training and mobility of researchers”, Training Grant No ERB4001GT973029, Πανεπιστήμιο Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Φυσικές χημικές ενώσεις στην ρύθμιση της ανταπόκρισης των κυττάρων στη υποξία. 
 • Η σύνθεση και εφαρμογή των μοριακώς αποτυπωμένων πολυμερών (MIP) για την στοχευμένη απομόνωση βιοδραστικών φυσικών ενώσεων που ρυθμίζουν την απόκριση των κύτταρων στην υποξία
 • Εφαρμογές της χρωματογραφίας και χρωματογραφίας-φασματομετρίας μαζών στην κλινική έρευνα και περιβαλλοντική τοξικολογία.

Ερευνητικό έργο:

 • Ερευνητικό έργο με 42 δημοσιευμένες εργασίες:  41 πρωτότυπες,  1 ανασκόπηση, 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας  με συνολικό συντελεστή επιρροής (impactfactor) 71, συνολικά 278 βιβλιογραφικές αναφορές  και h-index: 11 (Αυ 2010).

Διδακτικό έργο:

 • Διδάσκων και υπεύθυνος του υποχρεωτικού εξαμηνιαίου μαθήματος «Ιατρική Χημεία».
 • Υπεύθυνος του μαθήματος «Αρχές ενόργανης ανάλυσης στα εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, υδάτων, ατμόσφαιρας», Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», από το 2006.
 • Υπεύθυνος του μαθήματος «Περιβαλλοντική Χημεία και Τοξικολογία», Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», από το 2006
 • Διδάσκων στο μαθήματος επιλογής «Κλινική Βιοχημεία» των προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής.

Διακρίσεις

 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης με θέμα  “High performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry as a sensitive method for determination of mycotoxin zearalenone in food”, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 2002, Ηράκλειο Κρήτης.
 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης με θέμα  “Regulation of Hypoxia Inducible Factor 1α (HIF-1α ) induction and HIF-1 transcriptional activity by flavonoids”, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, 2006, Καρδαμύλη Μεσσηνίας.
 • Μέλος συντονιστικής επιτροπής του International Users’ Group for Mass Spectrometry and Chromatography, International Council of Museums-Comity for Conservation (ICOM-CC), 2003-2004.
 • Μέλος Διεθνής Συμβουλευτικής Επιτροπής (International Advisory Board) του Συνεδρίου “Biomaterials and bionanomaterials”, 2010, Ηράκλειο, Κρητη.
 • Μέλος Διεθνής Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “Green chemistry for environment and health”, 2010, Μύκονος

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. A. Lakka, I. Mylonis, S. Bonanou, G. Simos, A. Tsakalof* “Isolation of hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) inhibitors from frankincense using a molecularly imprinted polymer”, Investigational New Drugs, 2010,(pubmed)
 2. P. Manoudis, A. Tsakalof*, I. Karapanagiotis, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou  «Fabrication of super-hydrophobic surfaces for enhanced stone protection», Surface and coatings technology, 2009, 203(10-11), pp. 1322-1328(scopus)
 3. P. Manoudis, I. Karapanagiotis, A. Tsakalof, I. Zuburtikudis, C. Panayiotou «Superhydrophobic Composite Films Produced on Various Substrates», Langmuir, 2008, 24, pp.11225-11232(pubmed)
 4. A. Triantafyllou, I. Mylonis, G. Simos, S. Bonanou, A. Tsakalof* «Flavonoids induce HIF-1α but impair its nuclear accumulation and activity»,  Free Radical in Biology and Medicine, 2008,44, pp.657-670(pubmed)
 5. A.Triantafillou, P. Liakos, A. Tsakalof, G. Chachami, E. Paraskva, E.Georgatsou, G.Simos, S.Bonanou «The flavonoid quercetin induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and inhibits cell proliferation by depleting intracellular iron», Free Radical Research, 2007, 41(3), pp.342-356.(pubmed)
 6. M. Margariti, A.Tsakalof, A. Tsatsakis «Analytical methods of biological monitoring for exposure to pesticides: Recent update» , Therapeutic Drug Monitoring. 2007, 29(2):150-63. Review.(pubmed)
 7. I. Begas, E. Kouvaras, A. Tsakalof, S. Papakosta and E.K. Asprodini «In vivo evaluation of CYP1A2, CYP2A6, NAT-2 and Xanthine Oxidase activities in a Greek population sample by the RP-HPLC monitoring of caffeine metabolic ratios», Biomedical Chromatography, 2007, 21(2), pp.190-200(pubmed)
 8. A. Tsakalof*, P. Manoudis, I. Karapanagiotis, I. Chryssoulakis, C. Panayiotou «Assesment of synthetic polymer coatings for the protection and preservation of stone monuments», Journal of Cultural Cheritage, 2007, 8(1), pp. 69-72(scopus)
 9. A.Triantafillou, P. Liakos, A. Tsakalof, E.Georgatsou, G.Simos, S.Bonanou «Cobalt induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α ) in HeLa cells by an iron-indipendent, but ROS-, PI-3K and MAPK-dependent mechanism», Free Radical Research, 2006, 40(8), pp. 847-856(pubmed)
 10. A. Tsakalof*, K. Bairachtari , I. Aslani, I.Chryssoulakis, F. Kolisis “Impact of biological factor on binding media identification in art objects: identification of animal glue in the presence of  Αspergillus Νiger”, Journal of Separation Science, 2004,27, pp.167-173.(pubmed)
 11. Tsakalof A.K.*, Bairachtari K., Georgarakis E. “LC-MS method development for monitoring of angiotensin converting enzyme inhibitor lisinopril in plasma and serum”. Journal of Chromatography Α, 2003, 863, pp.235-241.(pubmed)
 12. G.W.Boyd, M.M.Coombs, C.Ioannides, D.F.V.Lewis, J.Snelling, Tsakalof A.K. “Species variation in the metabolism of 15,16-dihydro-methylcyclopenta[α]phenantren-17-one to its 3,4-dihydrodiol, the proximate carcinogen”, Carcinogenesis, 1995,v. 16(10), pp. 2351-2355.(pubmed)

 

Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
Short CV (.pdf)