Αρχική -> Προσωπικό -> Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες

, 2007

Καλούση Αλκμήνη
Τηλ. 2410 685583
e-mail: alkalous@med.uth.gr

Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
Λάκκα Αχιλλεία
Τηλ. 2410 685584
e-mail: achlakka@med.uth.gr

Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
Μπεφάνη Χριστίνα
Τηλ. 2410 685583
e-mail: chbefani@med.uth.gr

Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)