Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΕΤΕΠ-> Βενιέρης Εμμανουήλ

Μέλη ΕΤΕΠ

, 2007

Βενιέρης Εμμανουήλ
Διδάκτωρ Βιολογίας
Τηλ. 2410 685589
e-mail: evenier@med.uth.gr


Μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΠΕ Κατηγορίας, ειδικότητας βιολόγου, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εκπαίδευση:

1992,  Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1996, Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μικροβιολογία / Γενετική, Ινστιτούτο Μικροβιολογίας,  Πανεπιστήμο Karl-Franzens Universitaet Graz, Αυστρία
Απρίλιος 1998 – Μάρτιος 1999, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, Αθήνα.
Φεβρουάριος 2000 – Δεκέμβριος 2002, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήματ Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Η μελέτη της ρύθμισης του ανθρώπινου μεταγραφικού παράγοντα που επάγεται από την υποξία HIF-1 (Hypoxia Inducible Factor 1). 
  • Η μελέτη των μεταμεταγραφικών τροποποιήσεων του tRNA.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

MgcRacGAP interacts with HIF-1 α and regulates its transcriptional activity.
Lyberopoulou A., Venieris E., Mylonis I., Chachami G., Pappas I., Simos G., Bonanou S. and E. Georgatsou
Cellular Physiology and Biochemistry 20 (2007), 995-1006(pubmed)

Reconstitution of human hypoxia inducible factor HIF-1 in yeast: A simple in vivo system to identify and characterize HIF-1α effectors
Georgia Braliou, Emmanouil Venieris, Alkmini Kalousi, George Simos
Biochemical and Biophysical Research Communications 346 (2006) 1289-1296(pubmed)