-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Συνελεύσεις Τμήματος Ιατρικής

Λόγω του μεγάλου όγκου των επισυναπτόμενων εγγράφων των Συνελεύσεων, αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή σας στη Γραμματεία του Τμήματος.