Προσωπικό

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (έγγραφο)

Προσωπικό Κλινικής


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


P1000950

Νταλέκος Ν. Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας (CV)

email: dalekos@med.uth.gr


ΜΕΛΗ ΔΕΠ


P1000947

Ρηγοπούλου Ι. Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας (CV)

email: eirigopoulou@med.uth.gr


P1000939

Μακαρίτσης Π. Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας (CV)

email: makarits@med.uth.gr


P1000954

Ζάχου Καλλιόπη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας (CV)

email: zachouk@med.uth.gr


GN

Ντάιος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας  (CV: GR/EN)

email: gntaios@med.uth.gr


Γατσέλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας (CV: GR/EN)

email: gatselis@me.com

 


ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ


P1000942

Πολύζος Αστέριος, Δ/ντής ΕΣΥ

email: apoliz@otenet.gr


P1000930

Μπούλμπου Μαρία, Επιμελήτρια Α’ Παθολογίας

email: mboul@med.uth.gr


P1000931

Λουκόπουλος Αργύριος, Επιμελητής Α’ Παθολογίας

email: arg.loukopoulos@yahoo.gr


P1000927

Στέφος Άγγελος, Επιμελητής Β’ Παθολογίας

email: agstefos@hotmail.com


Georgiadou

Γεωργιάδου Σάρα, Επιμελήτρια Β’ Παθολογίας

email: sgeorg@med.uth.gr


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


kapeti

Καπέτη Σταυρούλα (Αποκλειστικά χρηματοδοτούμενη

από ερευνητικά προγράμματα της Κλινικής)

email: skapeti@med.uth.gr