Ερευνητικό Εργαστήριο

Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας Π.Θ.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας Π.Θ. ιδρύθηκε το 1999 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Παθολογίας Π.Θ. έχουν προκύψει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε έγκριτα ξενόγλωσσα περιοδικά που αναφέρονται στις συνήθεις βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων (π.χ. PubMed) με περισσότερες από 2000 αναφορές (citations).

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας Π.Θ. έχει προσελκύσει τα τελευταία 10 έτη ανταγωνιστικά και μη ανταγωνιστικά προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ.

Το εργαστήριο διαθέτει τα όργανα βασικής υποδομής καθώς και ειδικές συσκευές. Στο εργαστήριο γίνονται δοκιμασίες ανίχνευσης διαφόρων γνωστών αλλά και νέων μη οργανοειδικών αυτοαντισωμάτων σχετιζόμενων με τα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος και της επαγόμενης από τους ιούς των ηπατιτίδων αυτοανοσίας χρησιμοποιώντας πολλαπλές τεχνικές που αναπτύχθηκαν κυρίως στο εργαστήριο (inhouse methods) και οι οποίες ΔΕΝ γίνονται με παρόμοιες προτυποποιημένες τεχνικές πουθενά στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό έχει αναδείξει το εργαστήριο ως Κέντρο Αναφοράς για τον έλεγχο αυτοαντισωμάτων σχετιζόμενων με τα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος (liverrelated autoantibodies; antiLKM1, antiLKM3, antiLM, antiLC1, antiSLA/LP, antiFactin SMA, antiaactinin, anticardiolipin, antideamidated gliadin, antigp210, antisp100, etc) καθώς ελέγχει διαγνωστικά ορούς αδιάγνωστων ή δυσεπίλυτων ασθενών από μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας (π.χ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Νοσοκομεία Παίδων των Αθηνών, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ιωαννίνων, Αλεξανδρούπολης, Πάτρας, κλπ) αλλά και από Ιδιωτικά Νοσοκομεία/Θεραπευτήρια και ιδιώτες ιατρούς.

Επίσης στο εργαστήριο γίνεται προσδιορισμός ιολογικών δεικτών πολλαπλασιασμού των ιών των ιογενών ηπατιτίδων Β, C και D με σύγχρονες προτυποποιημένες μοριακές τεχνικές (HCV-RNA, HBV-DNA με PCR και την τεχνική διακλαδιζόμενου DNA, γονοτύπωση HCV καθώς και ανίχνευση του HDVRNA που ΔΕΝ γίνεται σε κανένα εργαστήριο στην Ελλάδα).

Στο εργαστήριο γίνονται εξετάσεις στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων του αλλά και για τη διάγνωση, μελέτη και παρακολούθηση ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και άλλων Νοσοκομείων όπως αναφέρεται παραπάνω.

Επίσης στο Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας Π.Θ. πραγματοποιούνται μελέτες ανοσοπαθογένειας της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας, της Πρωτοπαθούς Χολικής Κιρρώσεως καθώς και των Χρονίων Ιογενών Ηπατιτίδων Β, C και D σε βιολογικά υγρά ασθενών και σε κυτταρικό επίπεδο καθώς και σε πειραματόζωα (ApoE knockout ποντίκια) όπου μελετάται η επίδραση διαφόρων ουσιών στα λιπίδια του πλάσματος και στην ανάπτυξη αθηροσκληρυντικών βλαβών.

Γενικά οι τομείς στους οποίους εστιάζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον στο Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας Π.Θ. αφορούν σε:

  • Μελέτη αυτοανόσων νοσημάτων του ήπατος
  • Μελέτη χρονίων ιογενών ηπατιτίδων
  • Μελέτη μη οργανοειδικών αυτοαντισωμάτων σε χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες και άλλες ηπατοπάθειες
  • Μελέτη μοριακών μηχανισμών στην αρτηριακή υπέρταση και αθηροσκλήρυνση.

Προσωπικό Ερευνητικού Εργαστηρίου Παθολογίας Π.Θ.

Διευθυντής: Νταλέκος Ν. Γεώργιος, Καθηγητής Παθολογίας

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

  • Μακαρίτσης Π. Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Ζάχου Καλλιόπη, Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογίας Π.Θ.
  • Γατσέλης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Π.Θ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Γκαμπέτα Στέλλα, Γκαραγκούνης Αθανάσιος, Ζωγράφος Θεόδωρος, Σπύρου Ηλίας, Οικονόμου Αικατερίνη, Μπακαρόζη Μαριάννα, Γαλάνης Κων/νος, Παπαδαυίδ Αναστασία, Σκρίμπας Στέργιος, Κωτίδης Χαράλαμπος.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Εξάρχου Λένα, Βοηθός Εργαστηρίου/Παρασκευάστρια (Αποκλειστικά χρηματοδοτούμενη από ερευνητικά προγράμματα της Κλινικής)
  • Αγγελική Λυμπεροπούλου, Βιοχημικός CV

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-685571, 2410-685551