Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αυτοάνοσων Νοσημάτων Ήπατος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και συγκεκριμένα για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα του Ήπατος (με έμφαση στην Αυτοάνοση Ηπατίτιδα και την Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα) της Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Σύνδεσμος...

Η αποστολή , το όραμα και οι αξίες του κέντρου παρουσιάζονται εδώ…


Ενημερωτικά Φυλλάδια

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς – Στήριξη των ασθενών με Σπάνιες ή Πολύπλοκες Νόσους

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ασθενούς

Αυτοάνοση ηπατίτιδα – Φυλλάδιο Ενημέρωσης Ασθενούς

Autoimmune Hepatitis – Patient Information Leaflet

Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα – Φυλλάδιο Ενημέρωσης Ασθενούς

Primary Biliary Cholangitis – Patient Information Leaflet


Βασική Πολυεπιστημονική Ομάδα (οργανόγραμμα)

Γ.Ν. Νταλέκος, Καθηγητής Παθολογίας – Επιστημονικά Υπεύθυνος / Πρόεδρος της πολυεπιστημονικής ομάδας (τηλ. 241350 2285)

Ε. Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη (τηλ. 241350 2801)

Κ. Ζάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας (τηλ. 241350 2889)

Ν.Κ. Γατσέλης,  Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας (τηλ. 241350 2889)

Στ. Γκαμπέτα, Επιμελήτρια Παθολογίας (τηλ. 243150 2886)

Α. Λυμπεροπούλου, Βιοχημικός (τηλ. 2410 685551)

Ε. Εξάρχου, Παρασκευάστρια (τηλ. 2410 685551)

Κ. Γαλάνης, Επισκέπτης Υγείας (τηλ. 241350 2436-2437)

Σ. Καπέτη,  Γραμματέας (τηλ. 241350 2285)

Γ.Κ. Κουκούλης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής (τηλ. 2410 685548)

Μ. Βλυχού,  Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής (τηλ. 241350 2914)

Χρ. Ρούντας,  Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής (τηλ. 241350 2912)

Ε. Αλεξίου, Διευθυντής ΕΣΥ Ακτινοδιαγνωστικής (τηλ. 2410 537661)

Α. Τζήκας, Υπεύθυνος Πληροφορικής (τηλ.  241350 1198)

Μ. Δάλιου, Κοινωνική Λειτουργός (τηλ. 241350 1027)

Κ. Τσολάκη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος (τηλ. 241350 1766)

Τ. Κανδρή,  Ψυχολόγος (τηλ. 241350 1055-1066)


Κατευθυντήριες γραμμές αντιμετώπισης αυτοάνοσων νοσημάτων του ήπατος

– Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα (HASL Clinical Practice Guidleines: Autoimmune Hepatitis, 2019)

– Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα (EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis, 2015)

– Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) για τη Διάγνωση και την Αντιμετώπιση της Αυτοανόσου Ηπατίτιδας (2015)

– Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος για την διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών με Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα (EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis, 2017)

– Απλοποιημένα Κριτήρια για τη Διάγνωση της Αυτοάνοσης Ηπατίτιδας (Simplified criteria for the diagnosis of autoimmune hepatitis, 2008)

– Liver autoimmune serology: a consensus statement from the committee for autoimmune serology of the International Autoimmune Hepatitis Group (2004)


Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις του Κέντρου σε Διεθνή Περιοδικά σχετικών με το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης


Κλινικές – Ερευνητικές Μελέτες

Οι κλινικές – ερευνητικές μελέτες τις οποίες συντονίζει ή συμμετέχει το Κέντρο παρουσιάζονται εδώ…


Δικαιώματα – Ικανοποίηση ασθενών

–          Δικαιώματα ασθενή

–          Ερωτηματολόγιο Νοσηλευόμενων Ασθενών Εσωτερικών Ασθενών

–          Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εξωτερικών Ασθενών

–          Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης της Ικανοποίησης των Αναγκών των Ασθενών


Διάφορα έγγραφα

– Δήλωση συγκατάθεσης ασθενούς

– Δήλωση άρνησης θεραπείας

– Δήλωση συγκατάθεσης για εγχείρηση και χορήγηση αναισθησίας

– Έντυπο Συγκατάθεσης Ασθενούς για Συμμετοχή σε Κλινική Μελέτη (παράδειγμα)

– Ενημερωτικό Φυλλάδιο για Βιοψία Ήπατος

– Δήλωση Συγκατάθεσης Ασθενούς Σε Ακτινολογικές Επεμβατικές Ιατρικές Πράξεις

– Προετοιμασία για γαστροσκόπηση

– Προετοιμασία για κολοσκόπηση

– Κίτρινη Κάρτα (αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών)

– Λευκή Κάρτα (αναφορά περιστατικών χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων)

– Πρότυπο ενημερωτικό ιατρικό σημείωμα της Κλινικής (ελλ, eng)


Σύλλογοι / Οργανώσεις Ασθενών

Το Κέντρο μας βρίσκεται σε στενή επαφή με τους παρακάτω συλλόγους ασθενών:

 • Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
 • Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡχω»
 • Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) «ΕΞΟΔΟΣ»
 • Autoimmune Hepatitis Association “AIHA
 • Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων “Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

Επιστημονικές Εταιρείες

 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – http://www.eemh.gr
 • Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας – http://www.hsintmed.gr
 • Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία – https://www.hsg.gr
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – http://www.easl.eu
 • Αμερικάνικη Εταιρεία Μελέτης Ήπατος – https://www.aasld.org
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εσωτερικής Παθολογίας –  http://www.efim.org
 • Διεθνής Ομάδα Μελέτης της Αυτοάνοσης Ηπατίτιδας (International Autoimmune Hepatitis Group, IAIHG) – https://www.iaihg.org
 • Διεθνής Ομάδα Μελέτης της Πρωτοπαθούς Χολικής Χολαγγειίτιδας – (Global Primary Biliary Cholangitis Study Group, GPBCSG) – https://www.globalpbc.com
 • Διεθνής Ομάδα Μελέτης της Πρωτοπαθούς Σκληρυντικής Χολαγγειίτιδας – (International Primary Sclerosing Cholangitis Study Group – IPSCSG) – https://www.ipscsg.org

Χρήσιμα links


Επικοινωνία

–          Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής: 241350 2436, 241350 2437 (Δευτέρα-Παρασκευή εργάσιμες ώρες)

–          Γραμματεία: 241350 2285 (κ. Καπέτη | email:skapeti1@gmail.com), 241350 2799 (κ. Παπαδοπούλου | email: papadopoulou@outlook.com)

–          Τηλέφωνα επικοινωνίας καθ΄ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας: 2413 50 1513, 241350 2884, 241350 2885

Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (1ος Όροφος – Β Κτήριο)

Εξωτερικό Ηπατολογικό Ιατρείο Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (1ος Όροφος – Γραφείο 64-65)

Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας (Ιατρική Σχολή Λάρισας, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, Ισόγειο, Πτέρυγα 1Α, Εργαστήριο 12)