Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παθολογική Κλινική

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Λάρισα

Fax: 2413501557

Γραμματεία:

Καπέτη Σταυρούλα, Τηλ. 2413502285

email: skapeti1@gmail.com

Διαχείριση ιστοσελίδας:

Γεώργιος Ντάιος, Τηλ. 2413502888

email: gntaios@med.uth.gr