Ειδικότητα Παθολογίας

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (έγγραφο)
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Προτάσεις της Παθολογικής Κλινικής Παν/μίου Θεσσαλίας και της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδας για την ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ    (έγγραφο)