Ευρωπαϊκή Πρωτιά για την Παθολογική Κλινική ΠΘ !


Ευρωπαϊκή Πρωτιά για την Παθολογική Κλινική ΠΘ !

18th European Congress of Internal Medicine / Lisbon 2019

Εξαιρετική Πανευρωπαϊκή διάκριση για την Παθολογική Κλινική Π.Θ., η οποία για ακόμη μια φορά τιμά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ελλάδα! Η Ομάδα του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Ερευνητικής Εργασίας του 18ου Ευρωπαϊκού Συνέδριου Παθολογίας που έγινε στην Πορτογαλία για την έρευνά της στον Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό, ενώ επίσης η πρότασή μας για έρευνα στην Επιγενετική των Αυτοανόσων Νοσημάτων του Ήπατος επελέχθη προς χρηματοδότηση.

Είμαστε υπερήφανοι για το Ερευνητικό και Κλινικό έργο της Κλινικής και παραμένουμε προσηλωμένοι προς τον Ασθενή και την Έρευνα.