Ομιλίες

 • “Κοιλιοκάκη: Μία vόσος παγίδα για τον Παθολόγο και τον Οικογενειακό Ιατρό”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία: Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα της καθημερινής κλινικής πράξης, Λάρισα, 09/12/2022, (presentation)
 • “Αυτοάνοσανοσήματα ήπατος -χοληφόρων”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, Λαρισα, (presentation)
 • “Προσέγγιση ασυμπτωματικών ασθενών με διαταραχές των ηπατικών ενζύμων”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, 1ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ιατρών, 14/11/2022, (presentation)(presentation)
 • “Αυτοάνοσα χολοστατικά νοσήματα του ήπατος – PBC, PSC & IgG4: Περιβαλλοντικοί παράγοντες, διάγνωση, νεότερα θεραπευτικά δεδομένα”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 11/11/2022, (presentation)
 • “Αυτοάνοσηηπατίτιδα & Αυτοάνοσησκληρυντική χολαγγειίτιδα: Διάγνωση”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, ΠΜΣ “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ” – Λάρισα, 05/11/2022, (presentation)
 • “Autoimmune hepatitis: Αt the crossroads of organ specific and systemic autoimmunity”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, Καλαμάτα, 15/10/2022, (presentation)
 • “Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση λοίμωξης COVID-19, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, 4ο Ογκολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος, Λάρισα, 13/10/2022, (presentation)
 • “Tocilizumab στη μέτρια και σοβαρή νόσο COVID-19”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος – Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, 25ο Πανελλήνιο Συνεδριο – Αθήνα, 08/10/2022, (presentation)
 • “Διερεύνηση ασθενούς με ίκτερο”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, Ιωάννινα, 01/10/2022, (presentation)
 • “Ανοσοθεραπεία ακριβείας στη σήψη: η μελέτη Immunosep Βιοδείκτες στην επιλογή των ασθενών”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, 18/09/2022, (presentation)
 • “Antidiabetic drugs and Metabolic-dysfunction Associated Fatty Liver Disease”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, Κάιρο, 29/07/2022, (presentation)
 • “Εναλλακτικές (variants) και ειδικές μορφές ΑΙΗ”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, Εντατικό Κλινικό Φροντιστήριο, Λάρισα, 09/07/2022, (presentation)
 • “Ηπατική στεάτωση – Τι νεότερο: Στην ονοματολογία”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής, 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π., Αθήνα, 10/06/2022, (presentation)
 • “New (and old?) serolologicaltests”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, AIH Workshop, 03/06/2022, (presentation)
 • “AIH: Διαχείριση “ανθεκτικών”ασθενών στα κλασσικά θεραπευτικά σχήματα”, Καθηγητής Γ. Ν. Νταλέκος, 20ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 29/05/2022, (presentation)
 • “Ανοσολογικά επαγόμενη ηπατίτιδα”,Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής |Παθολογίας, 20ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 27/05/2022 (presentation)
 • “Διερεύνηση αυξημένων αμινοτρανσφερασών”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (WEBINAR) Διαταραχές ηπατικών ενζύμων και χολερυθρίνης, 09/05/2022 (presentation)
 • “COVID-19 και ήπαρ”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, 15ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, 12/03/2022 (presentation)
 • “ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΟΣ Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με η χωρίς σακχαρώδη διαβήτη”, Νικόλαος Κ. Γατσέλης – Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, 03/12/2021, 5η Εκπαιδευτική διημερίδα (presentation)
 • “Αυτοάνοσα – Χολοστατικά Νοσήματα Ήπατος”, Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Γατσέλη,Σύνοψη AASLD 2021 Αθήνα 27/11/2021, (presentation)
 • “ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ SARS-COV-2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19”, Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Γατσέλη, 24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, Αθήνα 06/11/2021, (presentation)
 • “Η συμβολή του εργαστηρίου στη διάγνωση και την πρόγνωση των αυτοανόσωννοσημάτων ήπατος”, Παρουσίαση του Καθηγητή Παθολογίας κ. Γ.Ν. Νταλέκου στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Χημείας, Αθήνα 04/11//2021, (presentation)
 • “Management of HCC during COVID-19 The Greek experience”, Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Γατσέλη, MULTIDISCIPLINARY care of Advanced HCC. CURRENT TREATMENT landscape & challenges, Webinar 03/11/202, (presentation)
 • “Διαγνωστικός αλγόριθμος ασθενών με “αγνώστου” αιτιολογίας επηρεασμό ηπατικών ενζύμων”, Παρουσίαση του Καθηγητή Παθολογίας κ. Γ.Ν. Νταλέκου στο συνέδριο “Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι και Σύγχρονες θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Παθολογία”, Ιωάννινα 08/10/2021 (presentation)
 • “Cμαχία: Πρόγραμμα εξάλειψης ηπατίτιδας C σε σωφρονιστικά καταστήματα”, Ομιλία του Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Γατσέλη, 9η Πανελλήνια Συνάντηση “AIDS, Ηπατίτιδες & Aναδυόμενα Νοσήματα Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία”,Αθήνα 23/09/202 (presentation)
 • “Ηπατική Στεάτωση: Τι πρέπει να γνωρίζει ο παθολόγος, ο καρδιολόγος,…. και ο ενδοκρινολόγος”. Παρουσίαση του Καθηγητή Παθολογίας κ. Γ.Ν. Νταλέκου στη 30η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Πορταριά 19/09/2021 (presentation)
 • “Θρόμβωση πυλαίας φλέβας σε κιρρωτικούς με ή χωρίς ΗΚΚ”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Ν. Γατσέλη, Εκπαιδευτική Διημερίδα “Ίνωση-Κίρρωση-Καρκίνος Ήπατος”, Αθήνα, 29/10/2019 (presentation)
 • “From NAFLD/NASH to autoimmune hepatitis”. Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, Λισαβόνα, Πορτογαλία, 30/08/2019 (presentation)
 • «Εναλλακτικές μορφές πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας». Παρουσίαση του Καθηγητή Παθολογίας κ. Γ.Ν. Νταλέκου στο 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 11/05/2019 (presentation)
 • “Παρόν και μέλλον στη θεραπεία της Ηπατίτιδας Δ”. Παρουσίαση του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας Ν. Γατσέλη, 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 11/05/2019 (presentation)
 • «Προκλήσεις στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ): τι μπορεί να προσφέρει η φαρμακευτική θεραπεία μετά το sorafenib;». Παρουσίαση του Καθηγητή Παθολογίας κ. Γ.Ν. Νταλέκου στο 17ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα, 09/05/2019 (presentation)
 • «Αντιυπερτασικά – διουρητικά φάρμακα». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας», Λάρισα, 05/05/2019 (presentation)
 • «A 70 years old hypertensive patient after acute stroke». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας κ. Μακαρίτση στο 2019 Meeting of the Working Group of the European Society of Hypertension on Obesity, Diabetes and the high-risk patients, Χαλκιδική, 03/05/2019 (presentation)
 • «Αλατοεξαρτώμενη Υπέρταση – Υφολική Νεφρεκτομή -Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας κ. Μακαρίτση στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 19/03/2019 (presentation)
 • «Κάπνισμα και λοιποί παράγοντες κινδύνου στη στεφανιαία νόσο». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «θρόμβωση και αντιθρομβωτική αγωγή», Λάρισα, 15/03/2019 (presentation)
 • «Νόσος Αlzheimer και συννοσηρότητες – Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Υπέρταση – ΣΔ». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer, Θεσσαλονίκη, 17/02/2019 (presentation)
 • «Παχυσαρκία και καρδιαγγειακά νοσήματα». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Διατροφή στην Υγεία & στη Νόσο», Λάρισα, 8/02/2019 (presentation)
 • “Το μέλλον στη θεραπεία της Ηπατίτιδας Δ”. Παρουσίαση του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας Ν. Γατσέλη, 26η ΕκδήλωσηΙογενών Ηπατιτίδων B & C «Στ. Χατζηγιάννης», Αθήνα, 26/01/2019 (presentation)
 • “Διαχρονικές μεταβολές των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β στην Κεντρική Ελλάδα”. Παρουσίαση της Παθολόγου Βασιλικής Λυγούρα, 26η Εκδήλωση Ιογενών Ηπατιτίδων B & C «Στ. Χατζηγιάννης», Αθήνα, 26/01/2019 (presentation)
 • «Αρτηριακή υπέρταση και σκλήρυνση αρτηριακού τοιχώματος σε συνάρτηση με τη μεταβολή του σφυγμικού κύματος». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας κ. Μακαρίτση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Υπερηχογραφικη λειτουργικη απεικονιση για την Προληψη και διαγνωση των αγγειακων παθησεων» Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 25/01/2019 (presentation)
 • «Κλινικές προεκτάσεις της χορήγησης του Λιθίου». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας κ. Μακαρίτση στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 21/12/2018 (presentation)
 • «Αλατοεξαρτώμενη Υπέρταση – Υφολική Νεφρεκτομή -Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας κ. Μακαρίτση στο Νεφρολογικό Συμπόσιο, Λάρισα, 8/12/2018 (presentation)
 • «Νεώτερες κατευθυντήριες συστάσεις για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας κ. Μακαρίτση στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Κλινικής Ενδοκρινολογίας & Μεταβολικων Νόσων Πανεπιστημιου Θεσσαλιας, Λάρισα, 4/12/2018 (presentation)
 • «Στόχος Αρτηριακής Πίεσης μετά από αθηροσκληρωτικής αιτιολογίας ΑΕΕ». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα, 29/11/2018 (presentation)
 • «Συμπληρώματα διατροφής, Αντιοξειδωτικές ουσίες, Κάλιο, Νάτριο & Καρδιαγγειακά Νοσήματα». Παρουσίαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Διατροφή στην Υγεία & στη Νόσο», Λάρισα, 11/11/2018 (presentation)
 • “Εξέλιξεις στα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος(ΑΗ & PBC)”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 31/10-3/11/2018 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν.Νταλέκου με θέμα “Αξιολόγηση εργαστηριακού ελέγχου ηπατολογικών εξετάσεων”, στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, 31/10-3/11/2018 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν.Νταλέκου με θέμα “Crash course: When the liver starts talking – Jaundice”, στο United European Gastoenterology Week, Vienna, 23/10/2018 (presentation)
 • Ομιλία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Ε. Ρηγοπούλου με θέμα “Αγγειακές παθήσεις του ήπατος: Ασθενής με σύνδρομο Budd-Chiari”, στο 2ο Συνέδριο Κλινικής Ηπατολογίας, Αθήνα, 28/09/2018 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν.Νταλέκου με θέμα “PBC variants”, στο Lugano, Ελβετία, 23/09/2018 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν.Νταλέκου με θέμα “Διάγνωση/παρακολούθηση αυτοάνοσων νοσημάτων ήπατος”, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Εκτίμηση της ποιότητας ζωής Ελλήνων ασθενών με Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα με το ερωτηματολόγιο PBC-40”. Ομιλία της Δρ. Μαριάννας Μπακαρόζη,  στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “ Η συμβολή της βιοψίας ήπατος στη διάγνωση”. Ομιλία της ειδικευόμενης Ιατρού Πηνελόπης Αρβανίτη, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Golgi protein73 (GP73): Ένας νέος βιοδείκτης εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης και της πρόγνωσης ασθενών με χρόνια ηπατικά νοσήματα”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Ηπατίτιδα Ε, μια παλιά γνώριμη με νέες προκλήσεις”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • «Η μετάβαση από τη βιοχημικά πρώιμη στην προχωρημένη Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα: Προγνωστικοι παραγοντες & επιπτώσεις στην πορεία της νόσου». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “ Διλήμματα και προκλήσεις σε ασθενείς με αυτοάνοση ηπατίτιδα” Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Τα ANTI-SLA/LP αντισώματα δε χαρακτηρίζουν ασθενείς με σοβαρότερη μορφή αυτοάνοσου ηπατίτιδας, χειρότερη ανταπόκριση στη θεραπεία ή χειρότερη πρόγνωση”. Ομιλία της  Επίκουρου Καθηγήτριας Καλλιόπης Ζάχου, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Θεραπεία HBV/HDV”, Ομιλία της  Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ειρήνης Ρηγοπούλου, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Προσδιορισμός και σημασία των πολυμορφισμών PD-1.3SNP (rs11568821) και IL28B SNP (rs12979860) σε ασθενείς με παρούσα και παρελθούσα HBV λοίμωξη”. Αναρτημένη ανακοίνωση του Παθολόγου Αστέριου Σαΐτη, στο 16ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 4-6/05/2018 (presentation)
 • “Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο: βασικές αρχές αντιμετώπισης”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη στο 10ο Ετησιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 30/03/2018 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Αυτοάνοση Ηπατίτιδα» στο 11οΣχολείο Κλινικής Ηπατολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, Θεσσαλονίκη, 16/02/2018 (presentation)
 • “Διαφορές μεταξύ ΧΕΝ & μη-ΧΕΝ ασθενών”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη στην 25η Διεθνή Εκδήλωση Ιογενών Ηπατιτίδων Β και C “Σ. Χατζηγιάννης”, Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 2018 (presentation)
 • “Η μεταβαλλόμενη επιδημιολογία των Ηπατιτίδων Α και Ε”. Ομιλία της Επ. Καθηγήτριας Καλλιόπης Ζάχου στην 25η Διεθνή Εκδήλωση Ιογενών Ηπατιτίδων Β και C “Σ. Χατζηγιάννης”, Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 2018 (presentation)
 • “Κατευθυντήριες γραμμές & κλινική πραγματικότητα στην αντιμετώπιση της NAFLD”. Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου στο 6ο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2017 «Ετήσια Συνάντηση Ειδικών σε θέματα καρδιομεταβολικού κινδύνου: Αμφιλεγόμενα θέματα αιχμής», 16 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα (presentation)
 • “ESO Guidelines” at the 4th ESO Stroke Science Workshop by George Ntaios at the European Stroke Organisation, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 17 November 2017. (presentation)
 • “Τι νεότερο στην Πρωτοπαθή Χολική Χολαγγειίτιδα (PBC)” ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5-7 Οκτωβρίου 2017 (presentation)
 • “Τα ανένταχτα εγκεφαλικά” ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη στο 9ο έτος Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας, Λάρισα 15-16 Σεπτεμβρίου 2017. (presentation)
 • “CNS vaculities and other rare causes of stroke” by Nikolaos Gatelis at the Stroke Summer School, Larissa, 10-15 September 2017. (presentation)
 • “Cryptogenic stroke and embolic stroke of undetermined sourse (ESUS)” by George Ntaios at the Congress of the European Society of Cardiology. Barcelona, Spain, 28 August 2017
 • “Autoimmune hepatitis” by Kalliopi Zahou at the 25th UEG week, Barcelona, 24 July 2017. (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «AMA and NAFLD/NASH issues in Autoimmune Hepatitis» στο 2nd Research Workshop of the International  Autoimmune Hepatitis Group, Newcastle, 3/07/2017 (presentation)
 • “Εξελίξεις στην επιδημιολογία & αντιμετώπιση του HDV & του HEV” by Nikolaos Gatselis στο 15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό  Συνέδριο, Λάρισα 25-27 Μαΐου 2017 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Further diagnostic consideration in autoimmune hepatitis» στο 15ο Ηπατολογικό Συνέδριο, Λάρισα, 25/05/2017 (presentation)
 • “Νεότερα Δεδομένα για την Ηπατίτιδα Ε” ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Γατσέλη στην Εκπαιδευτική Διημερίδα, Θεσσαλονίκη, 12-13 Μαΐου 2017 (presentation)
 • “Cryptogenic Stroke and Embolic Stroke of Undetermined Source” by George Ntaios at the Stroke Prevention and management Guidelines Forum, Munich, Germany, 6 April 2017
 • “Treating Hepatitis C Today” by Nikolaos Gatselis at the 9th International Congress of Internal Medicine, Athens. 9-11 March 2017 (presentation)
 • “The Value of an ESUS Diagnosis”, Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο Expert Forum on Embolic Stroke of Unknown Source, Vienna, Austria, 27/03/2017
 • “A 70 years hypertensive man awakening in the morning with right hemiparesis and facial drop”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο ALPIC, Μέτσοβο, 26/03/2017 (video presentation)
 • “Management of patients with AF on oral anticoagulation who suffer a TIA of ischemic stroke”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο ALPIC, Μέτσοβο, 26/03/2017 (video presentation)
 • «Κρυπτογενή ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Πρόοδοι στη διάγνωση και θεραπεία.».Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 2ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών – 4η Ημερίδα. Αθήνα, 18/03/2017. «Πρακτικά ζητήματα σχετικά με την χρήση των DOACs». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 2ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών – 4η Ημερίδα. Αθήνα, 18/03/2017.
 • “Acute treatment in patients with acute ischemic stroke treated with oral anticoagulants”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 9th International Congress of Internal Medicine, Athens, 9/03/2017 (video presentation)
 • «Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Νόσος εγκεφάλου ή κυκλοφορικού συστήματος;». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 23οΠανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 24/02/2017.
 • «Αντιπηκτική αγωγή μετά από εγκεφαλική αιμορραγία. Νέα δεδομένα.». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 2ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών – 2ηΗμερίδα. Αθήνα, 18/02/2017.
 • «Ταξινόμηση των εγκεφαλικών επεισοδίων». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο2ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών – 1η Ημερίδα. Αθήνα, 10/12/2016.
 • «Κλινικές Περιπτώσεις με μη βαλβιδική Κολπική Μαρμαρυγή». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Ηπατολογική συμβάματα στην κύηση» στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Παθολογίας, Λευκωσία, 04/12/2016 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Προσέγγιση ασθενών με διαταραχή των ηπατολογικών δοκιμασιών» στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Παθολογίας, Λευκωσία, 04/12/2016 (presentation)
 • «PCSK9 inhibitors for patients with dyslipidemia & previous stroke/TIA» by George Ntaios at the 2016 ESO-Karolinska Stroke Update in Stockholm, Sweden, 14/11/2016 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Διερεύνηση υπερφερριτιναιμίας και διαταραχών ομοιόστασης χαλκού: υπερβολή ή ανάγκη» στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, Ιωάννινα, 01/10/2016 (presentation)
 • «Κλινικές περιπτώσεις με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής, Αθήνα, 24/09/2016(presentation)
 • «Ασθενής με κολπική μαρμαρυγή υπό αντιπηκτική αγωγή παρουσιάζει οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής, Αθήνα, 24/09/2016 (presentation)
 • “Difficult situations in anticoagulation after stroke” by George Ntaios. XVI Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dello Stroke jointly with the 12th Regional Meeting of the Mediterranean Stroke Society. Savona, Italy, 23/09/2016 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Open clinical and serological diagnostic questions» στο International Workshop on Autoimmune Hepatitis, Hamburg, 12/09/2016 (presentation)
 • “Ασθενής με κρυπτογενές ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στο 9ο Θερινό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, ΑΘήνα, 2/07/2016 (presentation)
 • “ESUS in the Athens Stroke Registry” by George Ntaios at the NAVIGATE-ESUS Steering Committee meeting, Barcelona, Spain, 9/06/2016 (presentation)
 • “Embolic Stroke of Undetermined Source” by George Ntaios at the 7th Kuopio Stroke Symposium. Kuopio, Finland, 8/06/2016 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Πρακτικές οδηγίες στους Ηπατολόγους: διαβάζοντας τα αυτοαντισώματα» στην Εκπαιδευτική Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος με τίτλο «Σύγχρονη διερεύνηση και αντιμετώπιση Ηπατικών Νοσημάτων και Συνδρόμων», Θεσσαλονίκη, 27/05/2016 (presentation)
 • Εκπαιδευτική Διημερίδα: Σύγχρονη διερεύνηση και αντιμετώπιση ηπατικών νοσημάτων και συνδρόμων. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Πρακτική προσέγγιση ασθενών με αυξημένες τρανσαμινάσες”, Θεσσαλονίκη, 27/05/2016 (powerpoint)
 • “Initiating prevention after acute stroke in non-valvular atrial fibrillation and beyond” by George Ntaios at the 2nd European Stroke Organization Conference, Barcelona, 11/05/2016 (presentation)
 • “DOACs and real world data: what have we learned that the RCTs have not told us?” by Dr. George Ntaios at ALPIC 2016, 25/03/2016 (presentation)
 • “The role of sofosbuvir/ledispavir in HCV cure” by Dr. Kalliopi Zachou. 8th Larissa International Congress of Internal Medicine, Larissa, Greece, 19/03/2016 (video)
 • “Cilostazol for symptomatic peripheral artery disease” by Dr. George Ntaios. 8th Larissa International Congress of Internal Medicine, Larissa, Greece, 18/03/2016 (video)
 • “Single pill therapy with amlodipine/atorvastatin” by Dr. Konstantinos Makaritsis. 8th Larissa International Congress of Internal Medicine, Larissa, Greece, 18/03/2016 (video)
 • “Resistant hypertension: diagnosis and evaluation” by Dr. Konstantinos Makaritsis. 8th Larissa International Congress of Internal Medicine, Larissa, Greece, 18/03/2016 (video)
 • “Defining the role of PCSK9 inhibitor alirocumab in the treatment of hyperlipidemia” by Dr. Konstantinos Makaritsis. 8th Larissa International Congress of Internal Medicine, Larissa, Greece, 17/03/2016 (video)
 • “Direct oral anticoagulants for Embolic Stroke of Undetermined Source?” by Dr. George Ntaios. 8th Larissa International Congress of Internal Medicine, Larissa, Greece, 17/03/2016 (video)
 • «Διαχείριση αντιπηκτικής αγωγής εν όψει προγραμματισμένων επεμβατικών πράξεων». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στις Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών επεισοδίων 2015-2016 του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, 4η Ημερίδα με τίτλο «Δευτερογενής πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών» (presentation)
 • «Κλινικά διλήμματα σε ασθενείς με εγκεφαλικό οι οποίοι λαμβάνουν αντιθρομβωτικά». Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Γ. Ντάιου στις Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών επεισοδίων 2015-2016 του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, 4η Ημερίδα με τίτλο «Δευτερογενής πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών» (presentation)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με Διεθνή Συμμετοχή, Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ Γ. Ντάιου. Θεσσαλονίκη 25/02/2016 (presentation)
 • 10th Portuguese Stroke Conference. “Stroke prevention in non-valvular atrial fibrillation” by GeorgeNtaios. Porto, Portugal, 5/02/2016 (presentation)
 • Heart Vessels & Stroke. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ Γ. Ντάιου με τίτλο “Preventing and managing intracranial haemorrhage while in antithrombotics”. Αθήνα, 24/1/2016 (presentation)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων 2015-2016 του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών. 1η Ημερίδα με τίτλο “Παθοφυσιολογία και κατάταξη των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ Γ. Ντάιου με τίτλο “Κρυπτογενή εγκεφαλικά”. Αθήνα, 19/12/2015 (presentation)
 • Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων 2015-2016 του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών. 1η Ημερίδα με τίτλο “Παθοφυσιολογία και κατάταξη των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ Γ. Ντάιου με τίτλο “Εγκεφαλικά λόγω νόσου των μικρών αγγείων”. Αθήνα, 19/12/2015 (presentation)
 • Anticoagulation Academy: Innovations in anticoagulation-challenges in emergency and individual patient management. “Stroke in the era of NOACs” by George Ntaios. Oslo/Norway, 11/12/2015 (presentation)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο”. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Ντάιου με θέμα  “Η δίαιτα στην πρόληψη του ΑΕΕ”, Λάρισα 6/12/2015 (presentation)
 • 6ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Γ. Ντάιου με θέμα “Ασθενής με κρυπτογενές ισχαιμικό εγκεφαλικό”, Αθήνα, 5/12/2015 (presentation)
 • European Stroke Organization (ESO) GRADE workshop III. “GRADE methodology” by George Ntaios. Garmisch-Partenkirchen, Germany, 21-22/11/2015
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Αυτοάνοση ηπατίτιδα και πρωτοπαθής χολική κίρρωση: η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης» στο Συνέδριο «Νεότερες εξελίξεις στα Νοσήματα του Ήπατος, Αθήνα, 30/10/2015 (presentation)
 • 8ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου ΠΘ. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Κοιλιοκάκη ενηλίκων: κλινική εικόνα και εργαστηριακή προσέγγιση”, Λάρισα, 29/10/2015 (presentation)
 • European PFO Summit. “Embolic Strokes of Undetermined Source: not so cryptogenic anymore?” by George Ntaios, Zurich, Switzerland, 16/10/2015 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Λοιμώξεις και αυτοάνοσα νοσήματα» στο 5ο Συνέδριο Ρευματικών και Αυτοάνοσων Παθήσεων Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα, 27/09/2015 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Φυσική Ιστορία της HCV λοίμωξης» στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS και Ηπατιτίδων, Αθήνα, 17/09/2015 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Αυτοάνοσα νοσήματα και διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας» στις 8ες Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας, Αγριά Βόλου, 11/09/2015 (presentation)
 • XV Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dello Stroke & 10th Regional Meeting of the Meditarranean Stroke Society. “Embolic Strokes of Undetermined Source: not so cryptogenic any more?” by George Ntaios, Ragusa/Italy, 10/09/2015 (presentation)
 • Εκπαιδευτική διημερίδα λοιμωξιολογίας “Νοσοκομειακές λοιμώξεις – πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί”. Ομιλία της Επιμελήτριας κ. Σ. Γεωργιάδου με τίτλο “Επιδημιολογία και καταγραφή νοσοκομειακών λοιμώξεων”, Βέροια, 26-27/06/2015 (παρουσίαση) (πρόγραμμα)
 • Pulse & Cardioelectrics. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με τίτλο “Εμβολικά εγκεφαλικά απροσδιόριστης αιτιολογίας”, Ηράκλειο Κρήτης, 14/06/2015 (presentation)
 • Ομιλία του Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα «Κόστος διάγνωσης – θεραπείας: υπάρχει λύση» στην 2ηΕπιστημονική Διημερίδα: Καινοτομία στις Υπηρεσίες Υγείας, Λάρισα, 20/05/2015 (presentation)
 • 14ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος και των χοληφόρων: τί νεότερο στη διάγνωση και τη θεραπεία το 2015: Πρωτοπαθής Χολική Κίρρωση”, Κως, 08/05/2015 (presentation)
 • 7ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου ΠΘ. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός: Παθογένεια- Κλινική Εικόνα- Αντιμετώπιση”, Λάρισα, 02/04/2015 (presentation)
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.Μ.Ε.Θ.Α. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με τίτλο “Κρυπτογενή εγκεφαλικά έμφρακτα”, Αθήνα, 24/04/2015 (presentation)
 • 1st European Stroke Organisation Conference. “Stroke Unit Care: Monitoring: What, when and how long?” by George Ntaios, Glasgow, UK, 18/04/2015 (presentation)
 • 1st European Stroke Organisation Conference. “Prime time for acute prevention with double anti-aggregation” by George Ntaios, Glasgow, UK, 19/04/2015 (presentation)
 • 7th International Congress of Internal Medicine of Central Greece. “Prevention and therapy of Venous Thromboembolism : clinical cases ” by G. Ntaios, Larissa, 21/03/2015 (video)
 • 7th International Congress of Internal Medicine of Central Greece. “Management of anticoagulation during elective interventional procedures” by G. Ntaios, Larissa, 19/03/2015 (video)
 • 3η Πανθεσσαλική Εκπαιδευτική Συνάντηση “Νεότερες Εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία, στον Μεταβολισμό και στο σακχαρώδη διαβήτη, Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Σακχαρώδης διαβήτης και ενδοκρινικές διαταραχές στα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος”, Λάρισα, 7/03/2015 (pdf).
 • Heart Vessels & Stroke. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με τίτλο “Κρυπτογενή εγκεφαλικά έμφρακτα: εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία”, Αθήνα, 7/03/2015 (presentation)
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με τίτλο “Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην δευτερογενή πρόληψη των ισχαιμικών ΑΕΕ: Ο ρόλος της τριφλουσάλης.”, Θεσσαλονίκη, 26/02/2015
 • 22η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C “Στ. Χατζηγιάννης”. Εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με θέμα “Prognostic models of HCC development in chronic viral hepatitis”. Αθήνα 24-25/01/2015 (pdf)
 • Σύνοψη AASLD. Ημερίδα της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”. Εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με θέμα “Αυτοάνοσα – χολοστατικά νοσήματα του ήπατος”. Αθήνα/Θεσσαλονίκη 29/11/2014 (pdf)
 • Εκδήλωση του Ινστιτούτου Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας με θέμα “Η αντιθρομβωτική αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών”. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με τίτλο “Ο ρόλος της τριφλουσάλης στην δευτερογενή πρόληψη των ισχαιμικών εγκεφαλικών”, Λάρισα, 28/11/2014
 • Ημερίδα Ο.Σ. Τρικάλων με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Ηπατίτιδες B και C: ένα υποεκτιμημένο πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα” Τρίκαλα, 26/11/2014 (pdf)
 • Δράση ” Έλεγχος πληθυσμιακών ομάδων για χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες στη Θεσσαλία”. Ομιλία με θέμα “Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C”, Κ.Υ. Φαρκαδώνας, 19/11/2014 (pdf)
 • “ESO Guidelines on temperature management in acute ischaemic stroke” by George Ntaios at the ESO Karolinska Stroke Update.Stockholm, Sweden, 18/11/2014
 • 28ο Πανελλήνιο Ετήσιο Διαβητολογικό Συνέδριο της ΔΕΒΕ. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με θέμα: “Σακχαρώδης διαβήτης και αγειακή νόσος: Ιδιαιτερότητες στην πρόληψη και αντιμετώπιση: Καρωτιδική νόσος”, Θεσσαλονίκη, 14/11/2014 (videostream)
 • Ημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης “Σηπτικός ασθενής: ορθολογική αντιμετώπιση και φαρμακοοικονομία. Ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “Βιοδείκτες”, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 31/05/2014 (pdf).
 • “ESO Guidelines on temperature management in acute ischaemic stroke” by George Ntaios at the European Stroke Conference. Nice, France, 08/05/2014 (powerpoint presentation)
 • “An introduction to GRADE system” by George Ntaios at the European Stroke Conference, Nice, France, 08/05/2014 (powerpoint presentation)
 • 6ο Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδας, 28 Μαρτίου 2014. Ομιλία Λέκτορα ΠΘ κ. Ν. Γατσέλη με τίτλο “The role of pegylated interferon alpha-2 in chronic hepatitis B today: the Greek experience from PERSEAS study”. (pdf)
 • 6ο Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδας, 28 Μαρτίου 2014. Ομιλία Λέκτορα ΠΘ κ. Γ. Ντάιου με θέμα: «Καρωτιδική νόσος: πόσο σίγουροι είμαστε για το όφελος της ενδαρτηρεκτομής». (powerpoint presentation)
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάσεις – Ανάλυση ασθενών & Διαλέξεις Νοσολογικών Οντοτήτων. 6ος κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Λάρισα, 23 Ιανουαρίου 2014. Ομιλία Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση με θέμα: «Υποδοχέας αλατοκορτικοειδών: χαρακτηριστικά και πλειότροπες δράσεις». (powerpoint)
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάσεις – Ανάλυση ασθενών & Διαλέξεις Νοσολογικών Οντοτήτων. 6ος κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Λάρισα, 23 Ιανουαρίου 2014. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα: «Κλινική εικόνα και παθοφυσιολογία συνδρόμου Cushing». (powerpoint)
 • Ημερίδα στο Θεσσαλικό Κέντρο Αποκατάστασης “Αρωγή” με θέμα “Ιογενείς ηπατίτιδες και επαγγελματίες υγείας: τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης”, Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2013. Ομιλία Καθηγητή Παθολογίας Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα “Ιογενείς ηπατίτιδες B & C στον Ελλαδικό χώρο” (powerpoint presentation)
 • 7ο Σχoλείο Κλινικής Ηπατολογίας – 2ο Μάθημα. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος. Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2013. Εισήγηση Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με θέμα: «Ηπατίτιδα δέλτα» (pdf).
 • 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας. Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας. Αθήνα, 11-14 Δεκεμβρίου 2013. Εισήγηση Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με θέμα: «Ορθολογική εργαστηριακή διερεύνηση χολοστατικών συνδρόμων» (Συντονιστής: Καθηγητής κ. Σ.Α. Ράπτης) (pdf)
 • Συμμετοχή του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας Κ. Μακαρίτση στην εκπομπή του MEGA “Όλα για την υγεία μου” (link)
 • 5ο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με τίτλο “Πόσο σίγουροι είμαστε για το όφελος της ενδαρτηρεκτομής σε ασθενείς με ασυμπτωματική καρωτιδική στένωση;” (powerpoint presentation)
 • “New oral anticoagulants: are we ready for a wide use after stroke?” by George Ntaios at the 2013 Joint Meeting of the Belgian Neurological Society and the Belgian Stroke Council “Controversies in Stroke”. Leuven, Belgium, 23/11/2013.  (powerpoint presentation)
 • Ημερίδα του Ι.Μ.Ε.Θ.Α. αφιερωμένη στη σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη, Καβάλα, 28 Σεπτεμβρίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα “Κλινικές περιπτώσεις αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο” (powerpoint presentation)
 • 2η Επιστημονική Εκδήλωση Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδας, Αγριά Βόλου, 21 Σεπτεμβρίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα «Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια». (powerpoint presentation)
 • Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας «Παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέατος», Συρράκο Ιωαννίνων, 14 Σεπτεμβρίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με θέμα: «Κοιλιοκάκη: η κρυφή νόσος». (pdf)
 • Ημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης “Σήψη 2013”, Αθήνα, 8 Ιουνίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με θέμα: «Πώς τροποποιώ την αντιμικροβιακή θεραπεία σε ασθενή με μεγάλο “τρίτο χώρο”». (pdf)
 • 13ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, Ρόδος, 9 Μαΐου 2013. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Παθολογίας Κ. Ζάχου με θέμα: «Ειδική και μη ειδική αντιμετώπιση της ίνωσης». (pdf)
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάσεις – Ανάλυση ασθενών & Διαλέξεις Νοσολογικών Οντοτήτων. 5ος κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων. Λάρισα, 18 Απριλίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με θέμα: «Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με αύξηση των ηπατικών ενζύμων». (pdf)
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή, Αθήνα, 12-13 Απριλίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα «Εγκεφαλικά επεισόδια και αντιθρομβωτική αγωγή στην κλινική ιατρική πρακτική μετά το νοσοκομείο: Νεώτερα αντιπηκτικά». (powerpoint presentation)
 • Επιστημονική Ημερίδα της Πανεπιστημιακής Κλινικής Ενδοκρινολογίας Π.Θ. με θέμα «Νέες εξελίξεις στο σακχαρώδη διαβήτη», Λάρισα, 9 Μαρτίου 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα «Σακχαρώδης διαβήτης και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια». (powerpoint presentation)
 • 8η Εκπαιδευτική Διημερίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής με θέμα «Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία», Αθήνα, 8-9 Φεβρουαρίου 2013. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Παθολογίας Κ. Ζάχου με θέμα: «Νεώτερες εξελίξεις στα αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος». (pdf)
 • Heart, Vessels and Stroke, Hellenic Cardiovascular Research Society, Kavouri Athens, 25-27 January 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα: «Καρωτιδική νόσος: πόσο σίγουροι είμαστε για το όφελος της ενδαρτηρεκτομής». (powerpoint presentation)
 • Heart, Vessels and Stroke, Hellenic Cardiovascular Research Society, Kavouri Athens, 25-27 January 2013. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα: «Evidence-based approach to imaging-based thrombolysis beyond the 4.5 hours window». (powerpoint presentation)
 • Διημερίδα Νοσημάτων Ήπατος της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2012. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με θέμα: «Διάγνωση – Φυσική Ιστορία – Αντιμετώπιση Πρωτοπαθούς Χολικής Κίρρωσης». (pdf)
 • Διημερίδα Νοσημάτων Ήπατος της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2012. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Παθολογίας Κ. Ζάχου με θέμα: «Διάγνωση – Φυσική Ιστορία – Αντιμετώπιση Αυτοάνοσης Ηπατίτιδας».(pdf)
 • 32 Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα: «Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: Διαγνωστικές και Θεραπευτικές προκλήσεις» (videostream)
 • 5η Ενημερωτική Εκδήλωση για τη θαλασσαιμία, Λάρισα, 11 Νοεμβρίου 2012. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Παθολογίας Κ. Ζάχου με θέμα: «Ήπαρ και αιμοσφαιρινοπάθειες». (pdf)
 • XII Congresso Nazionale Della Societa’ Italiana Per Lo Studio Dello Stroke. “Ictus: Quale futuro?”, L’Aquila, Italy, 29 Σεπτεμβρίου 2012. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα: «The ASTRAL score to predict outcome in acute ischemic stroke». (powerpoint presentation)
 • State of the Art, CHUV, Lausanne, Switzerland, 6 Σεπτεμβρίου 2012. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Γ. Ντάιου με θέμα: «Cerebrovascular prevention in cardiac failure». (powerpoint presentation)
 • Επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος με θέμα «Συνήθη προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας στην καθημερινή πρακτική», Ιωάννινα, 1 Σεπτεμβρίου 2012. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Απόκτηση EιδικότηταςΕσωτερικής Παθολογίας στην Ελλάδα». (pdf)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Εξελίξεις στην ηπατίτιδα C: Προάγοντας τη φροντίδα των ασθενών με νέες θεραπείες», Αθήνα, 25 Μαίου 2012. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Ανάπτυξη κλινικού προγράμματος Τελαπρεβίρης: Δεδομένα αποτελεσματικότητας». (pdf)
 • Ημερίδα ενημέρωσης για επαγγελματίες υγείας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Λάρισα, 23 Μαίου 2012. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Ελονοσία: Κλινική εικόνα, εργαστηριακή διάγνωση, θεραπεία». (pdf)
 • Ημερίδα Κλινικής Ανοσολογίας της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος, 5 Μαΐου 2012. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ανοσολογία πεπτικού» (Συντονιστές: Καθηγητής Γ.Ν. Νταλέκος & Καθηγητής Μ. Δανιηλίδης). Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος». (pdf)
 • Δορυφορικό Συμπόσιο στα πλαίσια του 4ου Συνεδρίου Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα 30 Μαρτίου 2012, με θέμα «Αντικρίζοντας την πραγματικότητα: Μεγιστοποιώντας τα μακροχρόνια οφέλη σε ασθενείς με Χρόνια Ηπατίτιδα Β στην καθημερινή κλινική πράξη» (Συντονιστής: Καθηγητής Γ.Ν. Νταλέκος). Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Αντικρίζοντας τη Νόσο: Η Διαδρομή του Ασθενή με Χρόνια Ηπατίτιδα Β». (pdf)
 • Συμπόσιο με θέμα «Θέματα επικαιρότητας στο ιατρικό γίγνεσθαι» της Ελληνικής Ακαδημίας Ιατρικής Επιμόρφωσης, Άγιος Αθανάσιος Πέλλας, 23-25 Μαρτίου 2012. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος». (pdf)
 • Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου στο Δήμο Ελασσόνας στις 19 Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο: «Ιογενείς Ηπατίτιδες B και C στον Ελλαδικό χώρο». (pdf)
 • 19η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας B και C, Αθήνα, 21-22 Ιανουαρίου 2012. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον στη θεραπεία της χρόνιας Ηπατίτιδας C” (Συντονιστές: Καθηγητής Σ. Ντουράκης & Επικ. Καθηγητής Δ. Τσαντούλας). Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Ποια η θέση του ελέγχου για τον πολυμορφισμό της IL-28B στις τρέχουσες και μελλοντικές θεραπείες για την HCV λοίμωξη». (pdf)
 • Ουρολογικά Συμπόσια Κεντρικής Ελλάδας, Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012. Συμπόσιο με θέμα  «Θανατηφόρες λοιμώξεις» (Συντονιστής Κ. Λόλας), Λάρισα 10 Ιανουαρίου 2012. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Κ. Ζάχου με τίτλο: «Αντιμετώπιση πολυανθεκτικών λοιμώξεων στην ουρολογία». (pdf)
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάσεις – Ανάλυση ασθενών & Διαλέξεις Νοσολογικών Οντοτήτων. 4ος κύκλος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Λάρισα, 15 Δεκεμβρίου 2011. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Διαγνωστική Προσέγγιση και Βασικές Αρχές Αντιμετώπισης Λοιμώξεων Ουροποιητικού». (pdf)
 • 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 8-10 Δεκεμβρίου 2011. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Πολυδύναμη αντιμετώπιση της οξείας παγκρεατίτιδας» (Συντονιστής : Αναπλ. Καθηγητής Κ. Τεπετές). Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Ασυνήθη αίτια οξείας παγκρεατίτιδας και θεραπευτική αντιμετώπισή τους». (pdf)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής. Λάρισα, 25-27 Νοεμβρίου 2011. Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Χρόνια ηπατίτιδα Β και C: ένας χρόνος μετά τη συνάντηση κορυφής» (Συντονιστές: Α. Χατζάκης, Γ.Ν. Νταλέκος). Λάρισα, 25 Νοεμβρίου 2011. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Επιδημιολογία ιογενών ηπατιτίδων Β και C στον ελλαδικό χώρο». (pdf)
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής. Λάρισα, 25-27 Νοεμβρίου 2011. Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Χρόνια ηπατίτιδα Β και C: ένας χρόνος μετά τη συνάντηση κορυφής» (Συντονιστές: Α. Χατζάκης, Γ.Ν. Νταλέκος). Λάρισα, 25 Νοεμβρίου 2011. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Παθολογίας Κ. Ζάχου με τίτλο: «Πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος ηπατίτιδας Β στην Ελλάδα». (pdf)
 • 25ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2011. Στρογγυλή Τράπεζα της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδας με θέμα «Ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στο Σακχαρώδη Διαβήτη» (Συντονιστές: Α. Χατζητόλιος, Ε. Πάγκαλος). Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Σακχαρώδης διαβήτης και Ηπατική Λειτουργία» (pdf)
 • 14ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος. Λάρισα 13-16 Οκτωβριου 2011. Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Καρδιαγγειακές παθήσεις σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» (Συντονιστές: Δ. Σταμάτης, Γ.Ν. Νταλέκος). Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Κ. Ζάχου με τίτλο: «Καρδιαγγειακές επιδράσεις της χρόνιας ηπατικής νόσου». (pdf)
 • Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας (4ο έτος). Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια: Και μετά τί; Λίμνη Πλαστήρα, 23-24 Σεπτεμβρίου  2011. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Λοιμώξεις μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο» (Συντονιστής: Καθηγητής Γ.Ν. Νταλέκος). Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Λοιμώξεις ουροποιητικού» (pdf)
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάσεις – Ανάλυση ασθενών & Διαλέξεις Νοσολογικών Οντοτήτων. 3ος κύκλος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Λάρισα, 26 Μαΐου 2011. Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Λειτουργικά Σωματικά Σύνδρομα» (pdf)
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Νευροχειρουργικής Κλινικής Παν/μίου Θεσσαλίας, Λάρισα 20 Μαΐου 2011. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Παρασιτώσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος». (pdf)
 • 12ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, Χανιά 12-15 Μαΐου 2011. Ομιλία Επικ. Καθηγήτριας Κ. Ζάχου με τίτλο: «Σύνδρομα Επικάλυψης». (pdf)
 • Γαστρεντερολογική Διημερίδα, Μέτσοβο 8 & 9 Απριλίου 2011. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ήπαρ». Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Αυτοάνοση ηπατίτιδα: Διάγνωση και θεραπεία». (pdf)
 • The International Liver Congress 2011 by EASL Berlin, 30 March – 3 April 2011. Professor G.N. Dalekos, Cochairman and Speaker in the Early Morning Workshop entitled: “Management of autoimmune hepatitis”. (pdf)
 • Δορυφορικό Συμπόσιο στα πλαίσια του 3ο Συνέδριου Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα, 11 Μαρτίου 2011, με θέμα «Τρέχουσες απόψεις για την επιδημιολογία, παρακολούθηση και αντιμετώπιση της Χρόνιας Ηπατίτιδας Β» (Συντονιστής: Καθηγητής Γ.Ν. Νταλέκος). Ομιλία Λέκτορα Παθολογίας Ν. Γατσέλη με τίτλο: «Επιδημιολογία, τρόποι μετάδοσης και προφύλαξης της Ηπατίτιδας Β». (pdf)
 • 18η Διεθνής Ημερίδα Ηπατίτιδας Β και C, Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2011. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Οι μελέτες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.» (Συντονιστές: Καθηγήτρια Μ. Ραπτοπούλου & Αν. Καθηγήτρια Ε. Βαφειάδη). Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με τίτλο: «Επόμενα βήματα και προοπτικές». (pdf)
 • 24ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ, 4 Δεκεμβρίου 2010. Ομιλία Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου με θέμα: «Διερεύνηση ασθενούς με τρανσαμινασαιμία και Σακχαρώδης Διαβήτη»​ (videostream)