Ελληνική Ομάδα Μελέτης για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα της ΕΕΜΗ

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα (ΑΗ) της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) λειτουργεί από το 2016 υπό την αιγίδα της ΕΕΜΗ και το συντονισμό της Πανεπιστημιακής Παθολογικής…

11th International Congress of Internal Medicine, 4-6 July 2021

The GLOBAL PBC Study Group

Άρθρο ανασκόπησης : Autoimmune hepatitis

Zachou K, Muratori P, Koukoulis GK, Granito A, Gatselis N, Fabbri A, Dalekos GN, Muratori L. Review article: autoimmune hepatitis – current management and challenges. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38:887-913

Ιατρείο Υπέρτασης

Ιατρείο Υπέρτασης Διευθυντής κλινικής Γ.Ν. Νταλέκος, Καθηγητής Παθολογίας Κ. Μακαρίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Το Εξωτερικό Ιατρεία Υπέρτασης λειτουργεί κάθε Τρίτη και παρακολουθεί περίπου 1000 υπερτασικούς ασθενείς κάθε χρόνο.

Θεραπευτικός αλγόριθμος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΠΘ στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19!

Ακόμα μία διεθνής αναγνώριση της συμβολής της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19! Ο θεραπευτικός αλγόριθμος της Κλινικής που χρησιμοποιούμε εδώ και ένα έτος στην…