Θεραπευτικός αλγόριθμος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΠΘ στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19!

Ακόμα μία διεθνής αναγνώριση της συμβολής της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19! Ο θεραπευτικός αλγόριθμος της Κλινικής που χρησιμοποιούμε εδώ και ένα έτος στην αντιμετώπιση ασθενών με COVID-19 (γνωστός πλέον και ως “Larissa COVID-19 treatment algorithm”) έγινε δεκτός ως πλήρης δημοσίευση στο European Journal of Internal Medicine, το οποίο είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό περιοδικό της Παθολογίας και το επίσημο περιοδικό της European Federation of Internal Medicine. Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Αυτή η επιστημονική επιτυχία έρχεται σε συνέχεια πρόσφατων επιστημονικών ερευνητικών εργασιών σχετικά με την αντιμετώπιση της COVID-19, στις οποίες συμμετείχε η Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως η μελέτη SAVE η οποία είναι δημοσιευμένη εδώ.