Ελληνική Ομάδα Μελέτης για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα της ΕΕΜΗ

Η Ελληνική Ομάδα Μελέτης για την Αυτοάνοση Ηπατίτιδα (ΑΗ) της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) λειτουργεί από το 2016 υπό την αιγίδα της ΕΕΜΗ και το συντονισμό της Πανεπιστημιακής Παθολογικής…

11th International Congress of Internal Medicine, 4-6 July 2021

The GLOBAL PBC Study Group

Άρθρο ανασκόπησης : Autoimmune hepatitis

Zachou K, Muratori P, Koukoulis GK, Granito A, Gatselis N, Fabbri A, Dalekos GN, Muratori L. Review article: autoimmune hepatitis – current management and challenges. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38:887-913