ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ»

Αγαπητοί φοιτητές & φοιτήτριες,

Οι εξετάσεις του μαθήματος Παθολογία Πτυχίο έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 4/7/2022, ώρα 09.00 στο ΠΓΝΛ.

Οι εξετάσεις θα είναι προφορικές και θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία.

Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ΚΥΑ: 48760/Ζ1 (ΦΕΚ 2131 τ. Β 30-4-2022) και το έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης με Αρ. Πρωτοκ. 49198/Ζ1 (3-5-2022) με θέμα: «Νέα πρωτόκολλα COVID-19 στη λειτουργία των ΑΕΙ» για την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε διδασκαλία, εξετάσεις, ορκομωσία κ.α. ΔΕΝ απαιτείται η διενέργεια ελέγχων πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test για τους μη εμβολιασμένους φοιτητές. Ωστόσο, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συνιστάται μάσκα FFP2 ή KN95 ή εναλλακτικά διπλής χειρουργικής μάσκας.

Οι φοιτητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό βαθμολογίας (σε έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή) από τη γραμματεία με τους βαθμούς τους στην Προπαιδευτική Παθολογία, Παθολογία Ι & ΙΙ και Παθολογική Φυσιολογία Ι & ΙΙ, καθώς και ταυτότητα για την ταυτοποίησή τους.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στις εξετάσεις του μαθήματος Παθολογία Πτυχίο σε ένα από τα κάτωθι email: skapeti1@gmail.com ή makarits@med.uth.gr ή makaritsis@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 24/6/2022.

Σας ζητώ να δηλώσετε συμμετοχή ΜΟΝΟΝ όσοι φοιτητές έχετε οριστικά αποφασίσει να συμμετάσχετε στις εξετάσεις, ώστε να ρυθμιστούν κατά τον βέλτιστο τρόπο οι συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι μεγάλος, θα ανακοινωθεί και δεύτερη ημέρα διεξαγωγής τους (πιθανότατα για την Τετάρτη 6/7/2022).

Όποιος φοιτητής δεν δηλώσει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, δεν θα του επιτραπεί να συμμετάσχει σε αυτές, ανεξαρτήτως αν έχει δηλώσει το μάθημα στην αρχή του εξαμήνου.

Κατά τη δήλωση συμμετοχής σας στην εξέταση του μαθήματος παρακαλείσθε, όπως συμπεριλάβετε και τον Αριθμό Μητρώου σας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Με εντολή Καθηγητή Γ.Ν. Νταλέκου

Υπεύθυνου διδάσκοντος μαθήματος «Παθολογία Πτυχίο»

Κωνσταντίνος Π. Μακαρίτσης

Καθηγητής Παθολογίας

Τηλ. +30-2413502885

Κιν. +30-6932460923

email: makarits@med.uth.gr

& makaritsis@gmail.com