11th International Congress of Internal Medicine, 4-6 July 2021

Δημοσιεύσεις

265.  Nikolaos K. Gatselis , Vasiliki Lygoura, Aggeliki Lyberopoulou, George Giannoulis, Anna Samakidou, Antonia Vaiou, George Vatidis, Katerina Antoniou, Aggelos Stefos , Sarah Georgiadou, Dimitrios Sagris, Dafni Sveroni, Despoina Stergioula, Stella…